Utstillinger

VÅRUTSTILLINGEN 2020

«Årets Vårutstilling er en meditasjon over klimaforandringer, terror og trusler mot jordas ved og vel. Alle bidragene er originale og viser en tendens til å zoome langt inn eller langt ut.»

- Sverre Strandberg, kunstner, juryleder og kurator for Vårutstillingen 2020

Forbundet Frie Fotografer (FFF), i samarbeid med Fotogalleriet, har gleden av å invitere til den offisielle åpningen av Vårutstillingen 2020, et årlig arrangement som etter tradisjonen fokuserer på å vise spennet i det fotografiske samtidskunstfeltet i Norge fra kunstnernes perspektiv.

Vårutstillingen 2020 presenterer arbeider av ni kunstnere, som i kjent format er valgt gjennom en fagfellejuryering basert på åpen innsendelse. En dystopisk undertone, anelsen om en kommende trussel og vissheten om at jordas nåværende tilstand er utsatt, er gjennomgående elementer i utstillingen, som ifølge juryen var påfallende tema i årets søknadsrunde.

Juryen for 2020 har bestått av Sverre Strandberg (kunstner og juryleder), Kjersti Vetterstad (kunstner) og Hanne Hammer Stien (kurator og skribent). Juryens begrunnelse for sitt kunsteriske utvalg er basert på måten de enkelte kunstnerne og verkene, ved inngangen av et nytt decennium, tematiserer en fare der ute eller der framme, ved å utforske aktuelle problemstillinger rundt samtiden vi lever i – enten forstørret, forløst, påvirket eller manipulert. Det er dog ikke gitt at alle farer er like truende.

OM KUNSTNERNE
Hedevig Anker (f. 1969, Oslo: bor og arbeider i Oslo) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo og Kunstakademiet i Bergen. Anker har blant annet hatt separatutstillinger ved Kunstnerforbundet og Lillehammer kunstmuseum, samt vært representert på gruppeutstillinger ved Preus museum og Nasjonalmuseet.

Tanya Busse (f. 1982, Moncton, Canada: bor og arbeider i Tromsø) har en MFA fra Kunstakademiet i Tromsø og BFA fra Novia Scotia College of Art and Design i Halifax, Canada. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Tromsø kunstforening, Mumbai Art Room og Podium, samt deltatt på flere gruppeutstillinger i Norge og utenlands.

Yamile Calderon (f. 1974, Colombia: bor og arbeider i Oslo) og Edward Cunniffe(f. 1974, Irland: bor og arbeider i Dublin) er utdannet med henholdsvis MA fra Kunstakademiet i Bergen og MA fra National College of Arts and Design in Dublin. Calderon har deltatt på en rekke kollektivutstillinger både i Norge og utenlands. Cunniffe arbeider på tvers av fagområdene kunst og film, utstilling og screening internasjonalt.

Ove Kvavik (f. 1985, Kristiansand: bor og arbeider i Oslo) har en MFA fra Konsthögskolan i Malmö og BFA fra Kunstakademiet i Trondheim. Han har deltatt på flertallige separat- og gruppe utstillinger ved blant annet Bærum kunsthall, Sørlandets kunstmuseum, Akershus kunstsenter og Northern Gallery of Contemporary Arts.

Tobias Liljedahl (f. 1988, Göteborg: bor og arbeider i Trondheim) er utdannet med BFA fra Kunstakademiet i Trondheim, og arbeider primært med video og foto. Liljedahls arbeider tar ofte utgangspunkt i tekniske forutsetninger for bildeproduksjon der han ser på hvordan ulike metoder for å produsere bilder påvirker hvilke fortellinger disse bildene skaper.

Tor-Finn Malum Fitje (f. 1989, Porsgrunn: bor og arbeider i Oslo) har en MFA fra Kungliga Konsthögskolan, en BFA fra Konstfack og har en bachelor i filmproduksjon fra Universitetet i Bergen. Malum Fitje jobber primært med film og lyd i essayistiske former, og har blant annet stilt ut på Stavanger Kunsthall, Kabuso, Oseana Kunstsenter og Moderna Museet i Stockholm.

Giulia Mangione (f. 1987, Firenze: bor og arbeider i Bergen) studerer ved Kunstakademiet i Bergen og har MA i American Literature and Culture fra Goldsmiths University of London, samt er utdannet innen fotojournalistikk ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus. Mangione har jobbet med egne fotodokumentariske prosjekter mens hun har bodd i Norden, og har deltatt med ver ved blant annet International Center for Photography (ICP) i New York.

Vegar Moen (f. 1967, Røros: bor og arbeider i Malmø). Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, årene 1993-1998, og har hatt separatutstillinger ved blant annet Bergen kunstmuseum, Trondheim kunstmuseum og Galleri F15.

OM VÅRUTSTILLINGEN
Vårutstillingen ble opprettet i 1976 da det ble vedtatt av FFFs generalforsamling at forbundet selv skulle arrangere en kunstnerjuryert utstilling. Som et motsvar til Statens Høstustillingen, den offisielle salongen for visning av samtidskunst i Norge, ble Vårutstillingen etablert for å sikre at det hvert år vises fotokunst som er relevant og representativ for dagens samtidskunstfelt. Utstillingen er basert på åpen innsendelse og en grundig fagfellejuryering.

Siden 2010 har Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) årlig tildelt Fotokunstprisen, Norges største prisen for fotografiske verk, til en av de deltagende kunstnerne i Vårutstillingen.

OM FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER
Forbundet Frie Fotografer (FFF) ble dannet etter iniativ fra Knut Evensen og Robert Meyer i 1974 da behovet for å fremme anseelsen for kunstnerisk fotografi var stort. Siden har FFF vært en landsdekkende medlemsorganisasjon som favner bredt og driver et ambisiøst faglig og politisk arbeid for å kunne formidle kunstfotografiet i Norge, samt ivareta kunstnernes fagpolitiske interesser.

OM FOTOGALLERIET
Fotogalleriet er Nordens eldste fotohalle og har siden oppstarten i 1977 vist et sterkt engasjement for kunst som omhandler sosiale problemstillinger, samt virket som en brobygger mellom den nasjonale og internasjonale diskursen rundt fotografi. Fotogalleriets hovedformål er å formidle og styrke kunnskap rundt fotografi som et fritt verktøy for kunstneriske uttrykk. Siden 1978 har Fotogalleriet samarbeidet tett med FFF i arrangeringen av Vårutstillingen.

TAKK TIL
Forbundet Frie Fotografer ønsker å takke Bildende Kunstneres Hjelpefond, Norsk Fotografisk Fond og Norsk Kulturråd for fast støtte til driften av forbundet, som inkluderer de årlige formidlingsprosjektene Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo.

Fotogalleriets hovedfinansiering kommer fra Norsk Kulturråd. Ytterligere finansiering mottas fra Norsk fotografisk fond (Nofofo). Fotogalleriet mottar delfinansiering fra Kulturdepartementet gjennom deres utstillingshonorarordning og fra Oslo kommune.

siste