Utstillinger

Depot. Depository. Rays


Depot. Depository. Rays er Petrine Vinjes foreløpig største soloutstilling. Utstillingen utfordrer det tradisjonelle blikket på kjønnskategorier og forteller om paradigmatiske skifter og personlig kollaps.

Den norske kunstneren Petrine Vinje har i en rekke prosjekter utforsket hvordan makt blir utøvet gjennom estetikk. I utstillingen Depot. Depository. Rays fortsetter hun sin kunstneriske utforskning av hvordan mennesket forholder seg til ulike maktforhold gjennom etablerte symbol- og motivkretser. Prosjektet som Vinje viser i Fotogalleriet kan oppfordre betrakteren til å tenke nytt om kategoriseringer av individet i form av biologi og kjønn. Arkaiske kategorier som finnes både i nære relasjoner og institusjoner og definerer oss gjennom dominans og underkastelse.


Depot. Depository. Rays tar utgangspunkt i Vinjes møte med den tsjekkiske fotografen František Drtíkol (1883-1961), som internasjonalt er ansett som en av modernismens mestere og kjent for sine studioarbeider som viser aktmodeller og portretter. I tråd med det visuelle formspråket som ble utviklet av avantgardistene i mellomkrigstidens Europa, jobbet han med geometriske og organiske former i samspill med lys og skygge. Drtíkol hadde også nær kontakt med den østerrikske filosofen og pedagogen Rudolf Steiner.

Drtíkol benyttet seg av fysiske objekter og belysning for å iscenesette sine modeller. Slik skapte han en rekke fotografier hvor kvinnekropper og objekter ble presentert som sammenfallende former. Vinjes prosjekt reflekterer rundt fotografens praksis og tankegods, gjennom et verkskompleks som utforsker hvordan en historisk situasjon kan gjenskapes for å dekonstruere et blikk som er tvunget på oss gjennom institusjonalisering. Arbeidene stiller spørsmål ved fotografen som en representant for ett historisk syn som er gjeldende også i dag.

Utstillingen peker også på skiftet fra et ytre til et indre fokuspunkt, der muligheten for å trekke seg tilbake og vie sitt liv til en idé er en naturlig respons på kriser og omveltninger i samfunnet. Således plasserer Vinjes prosjekt seg i en aktuell diskusjon der flere ledende europeiske kunstinstitusjoner har løftet frem kunstnere og intellektuelles alternative strategier for overlevelse i en samtid preget av kriser. For Vinje representerer disse paradigmatiske skiftene også å innta nye posisjoner, med en visshet om at man kan feile og i ytterste konsekvens gå inn i et personlig kollaps.


PETRINE VINJE
Vinje har hovedfag fra Institutt for Farge, KHiO og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, både i Norge og internasjonalt. I Norge har hun hatt separatutstillinger på Tegneforbundet (2017), Kunstnerforbundet (2009), Akershus Kunstsenter (2011) og Soft galleri (2011). Vinje har også gjennomført det interdisiplinære prosjektet AGLA HAGLA – hvor hun i forbindelse med Kulturrådets initiativ – Hva er det med arkiv?utforsket innholdet og kildene til Runearkivet. Dette resulterte i en publikasjon og en utstilling på Kulturhistorisk museum i Oslo, høsten 2014. Petrine Vinje medarrangerte den internasjonale konferansen The Power of Motifs og kuraterte et tilknyttet kunstprosjekt for Universitet i Oslo, høsten 2017. I 2015-16 var Vinje prismottaker av et stipend ved Internationales Künstlerhaus Villa Concordia i Bamberg, Tyskland, gitt av Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Vinje er fra høsten 2018 ansatt som Phd. stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Krediteringer
Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Statens utstillingsstipend og Bildende kunstneres hjelpefond. Samarbeidspartnere: Moravská Galerie, Brnó, Den tsjekkiske republikk og Tejaswinee Kelkar, Phd. stipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for Musikkvitenskap.


Henvendelser og spørsmål kan rettes til kommunikasjonsansvarlig hos Fotogalleriet, Hans E. Thorsen.

E-post: [email protected]. Mobil: +47 90 99 42 05

Parallelt med utstillingen tar Fotogalleriets etablerte formidlingsprogram, fotoKIDS og fotoTEENS utgangspunkt i Depot.Depository.Rays.

siste