Utstillinger

LET'S TALK ABOUT IMAGES 2.1.0

“We are too close to the event also to be able to evaluate the effects it will have on the political sphere. There is one fact, however, that must be noted. The virus seems to restore the primacy that once belonged to the political. Classical thought used a metaphor to convey this primacy, the image of a ship’s pilot navigating through stormy seas. Thinkers of the past were realists, they knew that there were no safe harbours to enter and end one’s journey”

– Rocco Ronchi, "The virtues of the virus”, 8. mars 2020

Fotogalleriet lanserer den digitale utstillings- og samtalerekka Let's Talk about Images 2.1.0 som har til hensikt å analysere tiden vi befinner oss i, preget av isolasjon og prekaritet, hvor demokratiske prinsipper stilles under lupen, kulturlivet er truet av nedskaleringer og global og lokal økonomi er truet som en følge av Covid-19-situasjonen. Bilder produsert i krisen, kan vekke både sorg og trøst, isolasjon og solidaritet, samt understreke den kritiske tilstanden vi befinner oss i og øyner for tiden framover.

Linsebasert kunst handler om å se. Hvordan ser vi nå? Hva ser vi? Hvordan påvirker visuelle uttrykk våre liv i dag?

Bilder har alltid vært et veiledende verktøy og et styringsprinsipp, som er viktig for å navigere oss gjennom dissonans, forvirring og kaos. Kulturens rolle er å analysere, så vel som å tilby alternative bilder i dagnes politiske virkelighet, for slik å forme både nåtid og framtid.

Det er ingen bedre måte å utforske og forstå disse kollektive bekymringene enn gjennom kunstnernes blikk. I sentrum for dette er en grunnleggende forståelse for visuelle uttrykk og fotografienes språk, deres kraft til å komme med forslag, revurdere og reforhandle verdier, så vel som å tilby idéer for samfunnet og sosialt ansvar, utdanning, demokrati, nye interesser og samarbeid.

I Fotogalleriets ånd, vil vi derfor disse neste ukene gjøre en innsats for å stimulere til nye produksjoner gjennom å tilby kunstnere en digital plattform, og for oss alle et rom for katalysering og deltakelse i nytenkning.

Som et produksjonssted, inngår det i vårt ansvar å tilby verktøy, (konseptuelt) rom, tid og støtte slik at kunstnere kan stille vanskelige og nødvendige spørsmål gjennom sitt arbeid, så vel som å produsere det nye, tidvis uønskede, og potensielt sett pinlige. Alt dette i håp om å gjenvinne tilgang til demokratiets grunnstenen, selv fra våre hjemmekontor og dataskjermer; friheten til å tenke kritisk, katalysere endring, samarbeid og håp i våre begrensede miljø. Kunst er en essensiell del av livet, og stadig mer tydelig også en del av vår økonomi. Av denne grunn må disse stemmene bli hørt i det offentlige rom, og de trenger vår støtte. I stedet for å avvente situasjonen, la oss sammen møte stormen og ri den ut sammen.

Let's Talk about Images 2.1.0 vil ukentlig by på møter med utgangspunkt i nyproduserte bevegelige og ikke-bevegelige bilder, eller ad-hoc verk bestilt av Fotogalleriet for å engasjere til kritiske samtaler om vår pågående sosiale knipe og stadig utviklende former for representasjon og fellesskap. Programmet vil utforske nye former for samhold gjennom kunstnernes digitale presentasjoner, intervensjoner, offentlige samtaler og fremvisninger.

De ulike intervensjonene annonseres ukentlig, hold deg oppdatert gjennom vår nettside, Facebook og Instagram.

siste