Utstillinger

Le Book Club

I samarbeid med kunstner Nina Strand og den Paris-baserte duoen Anna Planas og Pierre Hourquet, er Fotogalleriet stolte over å presentere Le Book Club. En utstilling dedikert til fotoboken som et utstillingsrom i seg selv, fordelt over fem ulike kapitler.

Fotoboken er et objekt i forandring, et objekt som er i stand til å spre seg over store avstander til ulike tider (også utenfor det definerte og autoritære utstillingsrommet). Med sin potensielle bevegelse utfordrer den utstillingsrommets politiske arkitektur og dets koloniale, patriarkalske natur. Å utvikle en fotobok er å dra på en reise; politisk, seksuelt, geografisk, kroppslig, som radikalt forandrer både det reisende objektet og leseren som ønsker den velkommen. Hvor enn den reiser, trer fotoboken inn i nye kontekster, nye samfunn, får midlertidige nasjonaliteter og utfordrer landegrenser.

Gjennom fem kapitler fordelt over fem uker, vil utstillingen Le Book Club utforske fotoboken som utstillingsrom. Gjennom skapelsen av et dekonstruert, utvidet og eksperimentelt visningssted, vil vi teste det fotografiske bildet på ulike måter, i forsøk på å unngå stereotypier og gitte forestillinger. Et nøkkelspørsmål vil være hvorvidt boken kan agere som det primære utstillingsrommet. Og hvis det går, hvordan vil dette utstillingsrommet være?

KAPITTEL 1: ZINES OF THE ZONE
15. - 19. januar

15. januar, 18:00-20:00:
Åpning med konsert og open-call presentasjon av Guilhem All og Julie Hascoët.

ZINES OF THE ZONE er en nomadisk samling av kunstnerbøker og fotorelaterte fanzine. Med base i Frankrike, forflytter samlingen seg på tvers av Europa, hvor organisatorene møter lokale kunstnere, samler og viser publikasjoner. Til åpningen av Le Book Clubs første kapitel har Julie Hascoët og Guilhem All fra Zines of the Zone tatt med sitt mobile bibliotek til Norge for å fortsette sin samling av uavhengige utgivere og ta del i utstillingen. Dette kapittelet vil understreke fanzinens potensiale hva gjelder bevegelse, innhold og kunstnerisk verdi. Under åpningen inviterer Guilhem All publikum til en musikalsk performance. Med en blanding av ulike lydopptak, uvanlige teksturer, looper og raslelyder, er hans performance en invitasjon til en intim fordypning i Alls abstrakte og imaginære visjon.

KAPITTEL 2: WOLFGANG TILLMANS
22. - 26. januar

22. januar, 18:00-20:00:
Åpning av Wolfgang Tillmans' boksamling med Christophe Daviet-Théry og Dr. Sara R. Yazdani.

Den Paris-baserte samleren Christophe Daviet-Théry tilgjengeliggjør en stor andel av sin samling av publikasjoner av Wolfgang Tillmans på Fotogalleriet. Utover bøker av Tillmans, vil Daviet-Théry vise et utvalg magasiner, som vitner om viktigheten av boken i Tillmans' arbeid, samt hvordan han arbeider med bilder i forbindelse med bøker, magasiner og plakater. Under åpningen av dette kapittelet, vil Daviet-Théry delta i en åpen samtale om Tillmans' verk med Dr. Sara R. Yazdani. I sin doktorgradsavhandling om Tillmans' virke, skriver Yazdani at han aktiverer en bildeøkologisk tenkning, insisterende i hans komplekse bildekonstellasjoner – organiserte i museum, gallerier og i kunstneriske utgivelser – der objekter blir meningsfulle og autonome gjennom dynamiske interaksjoner med andre ting, natur, maskiner og menneskekropper.

KAPITTEL 3: MARIE SJØVOLD OG NADINE WIETLISBACH
29. januar - 3. februar

29. januar, 18:00-20:00:
En presentasjon i fire deler av Marie Sjøvolds bok «The Practice of Presence».

Den norske kunstneren Marie Sjøvold vil presentere en spesialutgave av hennes nyeste fotobok The Practice of Being Present. Boken er resultatet av et år hvor Sjøvold har fulgt en rekke strenge begrensninger, som hun selv har bestemt for seg selv, hva gjelder bruk av sosiale media og hennes smarttelefon. Hun beskriver publikasjonen som en fotobok(s) – en kombinasjon av en fotobok og en fotoboks. Sjøvold sikter på å utforske hvordan boken kan bli lest og opplevd ulikt avhengig av sin plassering i ulike fysiske og sosiale settinger, i og utenfor visningsrommet.

3. februar, 18:00-20:00:
En forelesning av Nadine Wietlisbach «Tacos and cherries, Perspectives on interlinking curatorial and discursive practices on Fotomuseum Winterthur».

Til denne uken, har vi også invitert Nadine Wietlisback, direktør for Fotomuseum Winterthur, til å holde en forelesning om eksperimentelle utstillingsformat som reagerer dynamisk til pågående fotografiske og kulturelle utviklinger med sikte på å nå et globalt publikum. Fotomuseum Winterthur er en foregangsinstitusjon for nytenkning rundt fotografi i et utvidet felt, i takt med mediets hyppige teknologiske utvikling på tvers av verktøy og plattformer, gjennom å utfordre vår forståelse av fotografiet. Ved å utfordre fysiske visningsrom og virtuelle forum, har institusjonen investert å undersøke sine samlinger av kunst, bøker og annet materiell, inkludert sitt digitale arkiv.

KAPITTEL 4: FIN SERCK-HANSSEN OG JULIÁN BARON
5. - 9. februar

5. februar, 18:00-20:00:
Åpning av Fin Serck-Hanssens «HEDDA», etterfulgt av en samtale mellom Fin Serck-Hanssen og Nina Strand.

Den norske kunstfotografen Fin Serck-Hanssen presenterer sin kommende bok HEDDA. Over de siste årene har Serck-Hanssen fulgt og dokumentert den kjønnsbekreftende prosessen til Hedda, født i 1992. I forbindelse med dette kapittelet, vil den seneste dummyen bli presentert, og Serck-Hanssen vil ta oss gjennom prosessen med å lage boka, fra den første idéen til bok, ved hjelp av mood boards og tidligere dummyer.

6. - 8. februar, 14:00-16:00:
«Identity», en workshopserie av Julián Baron på invitasjon av Fotogalleriet.

Den spanske kunstneren Julián Baron er en anerkjent kunstner innen formidlingsfeltet generelt, og særlig hva gjelder produksjon av fotobøker. Workshopene vil behandle personlige og kollektive identiteter, fra bilder av våre omgivelser til bruk av ulike teknologiske verktøy. Målet er å frigjøre oss selv fra konfesjonelle idéer om objekt, symbol og mening som vi gir til bilder. Workshopene er tilrettelagt for grupper, og spesielt for ungdommer og skoleklasser. For mer informasjon kontakt Karen på [email protected]

AVSLUTTENDE KAPITTEL: CARMEN WINANT
12. - 16. februar

12. februar, 18:00-20:00:
Åpning av Carmen Winants «Notes on Fundamental Joy; seeking the elimination of oppression through the social and political transformation of the patriarchy that otherwise threatens to bury us».

Notes on Fundamental Joy er et eksperimentelt arbeid som befinner seg i skjæringspunktet mellom et kunstprosjekt og et historisk dokument. Arkivbildene er hentet fra Womyn's Lands – lesbiske, feministiske separatist bevegelser fra Nordvestlige USA på 1960- til 1980-tallet, med et særlig fokus rettet mot Ovulars, en serie dedikerte fotografiske workshoper. På Fotogalleriet presenterer Winant den historiske konteksten; pamfletter som bidro til å forme hennes prosjekt. Vi viser også kontaktkopiene til Carol Newhouse, en av Womyn fotografene som organiserte Ovulars og deltok i den skeive, lesbiske frigjøringen. Disse har ikke tidligere blitt stilt ut. I tillegg viser vi en serie bilder av Honey Lee Cottrell.

GJENNOM HELE UTSTILLINGSPERIODEN: LIBRAIRIE YVON LAMBERT
15. januar - 16. februar

Parallelt med at vi ser på hva en fotobok er, vil vi også undersøke hva en bokbutikk er og kan være. Under hele utstillingsperioden, vil Paris-baserte Librairie Yvon Lambert ta over Fotogalleriets bokbutikk. Den franske galleristen Yvon Lambert har skapt et sted som fungerer som galleri, utgiver og en bokbutikk i ett. Siden 2017, har bokbutikken vist prosjektet Yesterday av David Horvitz, og i forbindelse med Le Book Club vi en spesialutgave av prosjektet være tilgjengelig på Fotogalleriet. Hver dag vil Horovitz sende et fotografi av himmelen til galleriet. Siden Horovitz bor i Los Angeles, åtte tidssoner fra Paris og Oslo, ankommer fotografiene som regel en dag etter de er tatt. Hver morgen vil gårsdagens himmel bli printet, rammet og hengt på veggen. En printer er plassert på et lite bord foran veggen, så vel som en bunke gratis himler til publikum. Fotografene vil indikere datoen, tidspunktet og stedet hvor de ble tatt, og hvert fotografi er kun tilgjengelig for publikum én dag. Bokbutikken vil også inkludere et antall av Horovitz' publikasjoner, Notes on Fundamental Joy av Carmen Winant, siste utgave av Aperture (med Wolfgang Tillmans som gjeste redaktør), og et utvalg publikasjoner av Fin Serck-Hanssen og Marie Sjøvold.

TAKK TIL

Fotogalleriets hovedfinansiering kommer fra Norsk Kulturråd. Ytterligere finansiering mottas fra Norsk fotografisk fond (Nofofo). Fotogalleriet mottar delfinansiering fra Kulturdepartementet gjennom deres utstillingshonorarordning og fra Oslo kommune. Utstillingen Le Book Club er muliggjort gjennom generøs støtte fra Stiftelsen Fritt Ord, Acción Cultural Española, Pro Helvetia og Institut français de Norvège. Fotogalleriet ønsker også å rette takk til Forbundet Frie Fotografer (FFF) for vedvarende samarbeid.

siste