Utstillinger

IMPERIALIST NOSTALGIA

”Provocation – unlike seduction, which allows things to come into play and appear in secret, dual and ambiguous – does not leave you free to be; it calls on you to reveal yourself as you are. It is always blackmail by identity (and thus a symbolic murder, since you are never that, except precisely by being condemned to it).” —Jean Baudrillard, Fatal Strategies

Med Imperialist Nostalgia presenterer Lauren Davis en serie med nye collager. Ved å bruke en teknikk hvor hun digitalt setter sammen eksisterende bilder, undersøker Davis hvordan ulike bilder kan uttrykke seg i relasjon med hverandre. På denne måten handler de fotografiske resultatene mindre om fotografi som et minne og mer om det kunstneren kaller "profeti".

De digitale collagene fanger hva det vil si å eksistere i en kropp som er konstant dissekert og undersøkt, og hva det innebærer å være bevisst seg selv som både kvinne og farget person. Davis refererer her både eksplisitt til sin egen kropp, en kropp som er representativ for den politiserte svarte kvinnelige kroppen, og videre hvordan dens identitet kan konsumeres og transformeres av det hvite og kapitalistiske samfunnet i sin helhet.

I arbeidene korresponderer visuelle elementer med både fordommer og arkaiske, kvinnelige og ”svarte” egenskaper, som tradisjonelt er forbundet med fruktbarhet og det barbariske. Overdådig frukt og eksotiske planter kombineres med de elegante lemmene til en farget kvinnelig kropp. Sammensatt, med nedtonede monokrome bakgrunner, virker det som om disse nykonstruerte figurene nærmest flyter i luften. Sett fra avstand kan det virke som om arbeidene håner den glattpolerte billedbruken i media som vi er omringet av i det daglige, men ved nærmere ettersyn oppmuntres betrakteren til å tenke kritisk omkring hvordan disse formene ble til. Collagene blir dermed en metafor for hvordan våre identiteter formes og konstrueres i forhold til våre omgivelser, og hvordan skjæringspunktene mellom rase, kjønn og seksualitet påvirker kroppen som et politisk subjekt.Lauren Davis (født 1992 i St. Louis, USA) bor og arbeider i Oslo. Davis har en MFA fra Kunsthøgskolen i Oslo (2017) og en BFA i Integrated Fashion Design fra Parsons, The New School for Design (2014). Hun åpnet nylig soloutstillingen Unnoosed and Straight på SADE Gallery i Los Angeles og har deltatt på gruppeutstillingene Tour Tourist, Neutral New, Oslo Ø, Oslo (2017), Vårutstillingen, MELK (2016), Textile as Text, Kunstnernes Hus (2016) og Making and Meaning, Sheila E. Johnson Design Center, New York (2014).


siste