Utstillinger

If I could wish for something

Fotogalleriet er glad for å invitere til utstillingen If I Could Wish For Something av kunstneren Dora García. Utstillingen tar utgangspunkt i den historiske arven etter den marxist-feministiske figuren Aleksandra Kollontai, som bodde i Oslo som diplomat mellom 1915-1917, og de feministiske demonstrasjonene som har okkupert det offentlige rommet og politiske diskursen i Mexico de siste fem årene.

I utstillingen vises to nye filmer av García: Love with Obstacles (“Kjærlighet med hindringer” på norsk) og If I Could Wish for Something (“Hvis jeg kunne ønske meg noe”). García er professor i samtidskunst på Kunstakademiet i Oslo og har de siste årene gjennomført prosjekter med tilknytning til Oslos politiske historie som det kollektive research-prosjektet ‘Rose Hammer’.

Utstillingstittelen If I could wish for something, er inspirert av en Weimarsang av Friedrich Holländer i 1930. Sangteksten til 'Wenn ich mir was wünschen dürfte' blir sunget fra perspektivet til en kvinne som ønsker å bli lykkelig, men ikke for glad, fordi tristhet har blitt et tilfluktssted for henne. Denne følelsen sies å skulle være beskrivende for den fullkomne “kjærlighetshistorien” mellom feminisme og sosialisme, mellom kjærlighet og revolusjon. Sangen ble i sin tid gjort kjent sunget av den tyske skuespilleren Marlene Dietrich.

Filmverket med tittelen Si pudiera desear algo (sangens tittel oversatt til spansk) består av opptak fra feministiske demonstrasjoner i Mexico som oppsto som reaksjon på landets sjokkerende høye antall kvinnedrap (også kjent som ‘femicide’), og de meksikanske medienes og styresmaktenes fetisjering og håndtering av den strukturelle volden og kjønnsdiskrimineringen i landet. Til filmen har García invitert den mekiskanske transkvinnen og sangeren La Bruja de Texcoco (som kan oversettes til ‘Heksen fra Texcoco’), kjent for sin gjenfortolkning av tradisjonell meksikansk musikk med utgangspunkt i eget liv, om å skrive en sang inspirert av “Wenn ich mir was wünschen dürfte”. I filmen fungerer La Bruja sin sang som et lydspor til bilder av den feministiske bevegelsen og de voldsomme demonstrasjonene som har preget det offentlige rommet og politiske diskursen i Mexico de siste fem årene.

Utstillingen på Fotogalleriet er en del av det pågående prosjektet Amor Rojo (“rød kjærlighet”) hvor García utforsker og bygger på den komplekse arven etter Alexandra Kollontai (1872-1952). Kollontai var en russisk marxistisk teoretiker, skikkelse av oktoberrevolusjonen, forsvarer for kvinners rettigheter og en kjønnsaktivist. Hun var også forfatter og diplomat og var utstasjonert i både Norge, Sverige og Mexico mellom 1922 og 1945.

Gjennom Kollontais forfatterskap og private korrespondanse kan vi i dag se at hun var forut sin tid, og spørsmålene hun tok opp er stadig mer relevante. Så langt tilbake som 1920-tallet skrev Kollontai om diskrimineringen av kvinner i politikk og i arbeidsmarkedet, ubetalt husarbeid, effekten av barn og barnepass, seksuell frihet, retten til selvbestemt abort, og påvirkningen av fremveksten av kapitalismens filosofi om ‘tilbud og etterspørsel’ på mellommennskelige relasjoner og kjærlighet. Begrep Kollontai introduserte som «comradely love» (ideen om at kjærlighet ikke er et privat anliggende men et politisk spørsmål og sak) stårt sterkt i den fremvoksende globale og interseksjonelle feminismen i dag.

Utstillingen, som vil vises på Fotogalleriet i Oslo og Netwerk Aalst i Belgia forvandler det fysiske rommet til de to kunstinstitusjonene til en utstilling-i-bevegelse, et rom for debatt og kritisk tanke om temaer som er både lokale og globale, og som oppfordrer til nye nettverk og allianser for en ny kjærlighetspolitikk - ganske enkelt andre måter å leve sammen på.

I denne forbindelse lyder ordene La Bruja de Texcoco synger spesielt inspirerende: "femininitet er muligheten til å bli komponist [av tid, vil vi legge til] i stedet for å forbli en tolk."


Publikasjon

I utstillingsperioden vil publikasjonen If I Could Wish for Something også lanseres. For boken har García samlet sammen en rekke enestående forfattere og stemmer fra ulike fagområder som sammen skisserer bokens sentrale tema. Bokens bidragsytere er blant annet Antonio Cataldo, Saddie Choua, Paloma Contreras Lomas, Dora García, Agnieszka Gratza, Carla Lamoyi, Hilde Methi, Andrea Valdés, Sayak Valencia og Pieternel Vermoortel.

Om Dora García

Dora García er en kunstner, underviser og forsker som jobber med interaktivitet og performance, og bruker utstillinger som en plattform for å undersøke forhold mellom kunstverk, publikum og sted. Hun har deltatt i en rekke internasjonale kunstutstillinger, inkludert Münster Sculpture Projects (2007), Venezia -biennalen (2011, 2013, 2015), Sydney -biennalen (2008), São Paulo-biennalen (2010), dOCUMENTA 13 (2012) og Gwangju-biennalen (2016). Nylig deltok hun i osloBiennalen (som en del av kollektivet Rose Hammer), Art Encounters Timisoara (Romania) og AICHI Triennale, Japan. García bor i Oslo.

Om Fotogalleriet

Fotogalleriet er en offentlig finansiert stiftelse og visningssted i Oslo sentrum og den eldste institusjonen dedikert til fotografi som en kritisk kunstnerisk praksis i Norden. Fotogalleriet ble grunnlagt i 1977 av blant annet de anerkjente kunstnerne Dag Alveng og Tom Sandberg som et visningsrom for banebrytende fotografiske praksiser, og har siden da vært dedikert til å stille ut lokale og internasjonale fotokunstnere og å diskutere og forstå det raskt voksende feltet i takt med teknologiske og estetiske skifter. Gjennom sitt virke som produserende institusjon og sitt engasjement for forskning og formidling, er Fotogalleriet en ledende institusjon innenfor bildeproduksjon. Kulturdepartementet gir Fotogalleriet sin viktigste driftsstøtte. Ytterligere finansiering kommer fra Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) og Oslo kommune.

Om Netwerk Aalst

Netwerk Aalst er et åpent hus, et internasjonalt senter for samtidskunst og en uavhengig kino i Aalst, Belgia. Utstillingen If I Could Wish for Something er en del av 'The Astronaut Metafor', et pågående program i utvikling om politikk, estetikk og det menneskelige. Hvilken posisjon og rolle kan kunstnere, forfattere, tenkere og institusjoner og deres responsive praksis innta i en kompleks offentlig sfære? Med dette programmet, utviklet som en rekke langsiktige oppdrag, ønsker Netwerk Aalst å forstå hva en integrert støtte til kunstnere kan innebære, hvordan vi kan revurdere institusjonen som avviker fra behovene og ønskene til kunstnerisk praksis som holder Aalst her og nå. som kompass. Netwerk Aalst støttes av Flanders State of the Art, Flanders Audiovisual Fund og Aalst by.

Utstillingen er kuratert av Antonio Cataldo (Kunstnerisk leder for Fotogalleriet), Piet Mertens (Kurator, Netwerk Aalst) and Pieternel Vermoortel (Kunstnerisk leder, Netwerk Aalst)


Takk til

Utstillingen “If I Could Wish For Something” har blitt realisert gjennom et samarbeid mellom Fotogalleriet Oslo og Netwerk Aalst, Belgia. Hvilket betyr at den samme utstillingen blir stilt ut og vist hos begge institusjoner. Utstillingen hos Fotogalleriet Oslo vises fra 03.09 - 17.10.21. Mens utstillingen blir vist på Netwerk Aalst fra 11.9 - 19.12.21.

siste