Utstillinger

Agenda TeXt - vindusutstilling 2022

Mens vårt visningsrom holder stengt over sommerferien inviterer Fotogalleriet og Agenda X til en utstilling i våre vinduer åpen 24 timer i døgnet! Utstillingen består av tekst, bilder og videoer tilgjengelig via QR kode.

Tekstene inngår i prosjektet Agenda teXt i regi av Antirasistisk Senters ungdomsavdeling, Agenda X. De er sendt inn av unge mellom 13 og 26 år, og er bl.a. blitt til gjennom kurs, individuell veiledning og konkurranser. Agenda teXt er et tverrkunstnerisk og prosess-basert tiltak som fremmer unge stemmer gjennom kunst og kultur. Tiltaket forener ulike kunstgrener, og resulterer i produksjoner som vises i gallerier, byrom, på scene, skjerm, nettside og trykket mellom to permer. Agenda teXt baserer seg på ungdomsmedvirkning, og involverer profesjonelle kunstnere, veiledere og relevante kunst- og kulturarenaer.

Agenda X stiller ut tekster av Naomi Medina, Saffa, Amanda Anvar, Rahel Beraki, Fatima Talia, Farhad Soufi, Sana El Moussaoui, D4NC3 og Momina Hassan, tillegg til QR-koder som leder til prosjektets nettside med flere publiserte verker av SAK, Labeebah Qureshi, Zahra Al-Shorayer, Asha Abullahi, Oda Paaske, Shayma Abubaker Nuur, Abdirahmaan Hasan, Ayan Ahmed Arale, Ameli, Selma Helene Skaret Kielland og Fariha Fatima Malik

Tekstene vises i Fotogalleriets vinduer mot Møllergata i sentrum av Oslo fra fredag 1. juli til mandag 22. august 2022. Det blir holdt en finissage for utstillingen mandag 22. august kl.17:00, mer informasjon kommer.

Se www.agendatext.com for publiserte tekster og mer informasjon om tiltaket.


OM AGENDA X
Agenda X har siden 1998 jobbet for å skape muligheter for og med ungdom som vokser opp i et flerkulturelt miljø. Vår visjon er et sosialt rettferdig samfunn der alle ungdommer, uansett bakgrunn, er aktive deltakere og premissleverandører i egne liv, i samfunnslivet og innen kunst- og kulturfeltet. Til grunn for arbeidet ligger prinsipper om antirasisme, likeverdige muligheter, ungdomsmedvirkning, frivillighet, ung-til-ung-metoden, empowerment, samt bygging og synliggjøring av rollemodeller. Arbeidet omfatter flere ulike sosiale og kunst- og kulturfaglige tiltak.


Følg Agenda X på Instagram @agenda_x

www.agendax.no

Designer og redaktør: Martine Næss Johansen
Daglig leder: Sahar Hassani
Leder, kulturaktiviteter: Miriam Haile
Prosjektleder Agenda TeXt: Marie Dahl Lund

'Agenda TeXt' har mottatt støtte fra Kulturtanken og Kulturrådet.


OM FOTOGALLERIET
Fotogalleriet er den første nordiske institusjonen utelukkende dedikert til fotografi som kritisk kunstnerisk praksis. Siden grunnleggelsen i 1977 har Fotogalleriet, gjennom formidling og utstillinger, fungert som en brobygger mellom nasjonale og internasjonale kunstnerskap og diskurser. Vist i 2022 så langt har vært utstillingsprosjektene Skeive Ikoner av Fin Serck-Hanssen, Bjørn Hatterud og Caroline Ugelstad Elnæs med HAiKw/ og Ta plass, kuratert av Bassel Hatoum på vegne av den landsdekkende organisasjonen Skeiv Verden.

I 2022-23 har Fotogalleriet sin første kuratorstipendiat Dahir Hussein med støtte fra Kulturrådet, Balansekunst, og Bergesenstiftelsen, og sitt første ungdomsråd. Fotogalleriet har pågående samarbeid om formidlingsproduksjon og økt tilgang til kunstfeltet med TrAP, Nøkkel til Byen, Den Kulturelle Skolesekken, Kulturtanken, Kunsthallene i Norge, Oslo Kunstforening, og OsloMet.


Følg Fotogalleriet på Instagram @fotogalleriet_oslo
www.fotogalleriet.no

Kunstnerisk leder: Antonio Cataldo
Utstillingsleder: Camilla von Køppen/Miki Gebrelul
Formidlings- og kommunikasjonsansvarlig: Håkon Lillegraven
Digital rådgiver og formidler: Sakib Saboor
Kuratorstipendiat: Dahir Hussein
Tekniker: Alf Ollett

Fotogalleriets utstillinger, formidlingstilbud og arrangementer er alltid gratis og åpne for alle. Velkommen!

siste