Nyheter

THE NORDIC CHAPTER AV BOUCHRA KHALILI

Utstillingsperiode: 14. august til 27. september

Åpner: 13. august, kl 18:00-20:00 på Oslo Kunstforening og Fotogalleriet

Fotogalleriet, Oslo Kunstforening og TrAP er stolte over å presentere den internasjonalt anerkjente kunstneren Bouchra Khalili, - dette som resultat av en lang og produktiv samtale mellom kunstneren og de tre vertskapsinstitusjonene.

The Nordic Chapterer Khalilis første separatutstilling i Norge. Utstillingen, som omfatter film, video, installasjon, fotografi og en kunstnerpublikasjon, presenterer arbeider som er produsert i løpet av de siste ti årene og som utforsker hukommelsens politikk knyttet til frigjørelseskampen i det globale sør og det globale nord.

The Nordic Chapter kaster nytt lys over Foreign Office, Khalilis flermediale installasjon produsert i 2015 i Alger. Foreign Office er en refleksjon over den politisk internasjonale epoken i Nord-Afrika, den utforsker tiåret mellom 1962-1972 da Algiers ble hovedstad for frigjøringsbevegelsene, og huserte hovedkvarterene for Mandelas ANC, Amilcar Cabrals PAIGC, Frelimo og den internasjonale seksjonen av Black Panther Party, blant mange andre. Foreign Office vil bli presentert på Oslo Kunstforening sammen med The Speeches Series (2012-2013), en video-trilogi med fokus på talehandlinger, handlekraft, statsborgerskap og klassetilhørighet, definert utifra perspektivene til medlemmer av moderne migrantsamfunn fra tidligere koloniserte nasjoner. The Speeches Series undersøker kontinuumet i anti-kolonial motstand blant innvandrermiljøer og borgere med innvandrerbakgrunn i Europa og USA.

Utstillingen på Fotogalleriet går i dialog med det som presenteres på OK i refleksjon over solidaritetsetikken sammenfattet hos Jean Genet og i hans betingelsesløse forpliktelse til undertrykte grupper og revolusjonære grupper. Twenty-Two Hours (2018), er en 45-minutters film om Jean Genets tre måneder lange opphold med Black Panthers i USA. Utstillingen inkluderer også The Radical Ally (2019), en kunstnerpublikasjon som gjør en visuell og tekstlig undersøkelse av Twenty-Two Hours. The Typographer (2019) er en kort 16mm-film som setter punktum i Khalilis utforsking av Jean Genet og hans forståelse av det å være en alliert. Arbeidet artikulerer Genets eneste profesjonelle yrkesutdannelse – typografi – sammen med den siste setningen han skrev i sin levetid, som ble innskriften til memoarene Prisoner of Love, utgitt posthumt. Genets dedikasjon til typografi, sammen med hans montasje av erindringer, belyser her den historiske rollen som typografer har spilt i formidlingen av progressive ideer blant arbeiderklassen.

Offering a key moment of collective remembrance and incantations er en endags serie presentasjoner med forelesninger som samler vitner fra den internasjonale solidaritetsbevegelsen i Norge. Den vil bidra til refleksjon rundt vitnets stilling i historien om kollektiv frigjøring. Ved å speile geografien til Khalilis utstilling, vil serien med forelesningsprestasjoner og samtaler fokusere på oppgjøret med apartheid i Sør-Afrika, den palestinske revolusjonen og Black Panther Party. Jean Genets begrep om betingelsesløs solidaritet og å være alliert vil danne retningslinjen for dagen: Det ikke å snakke på vegne av, heller ikke i stedet for, men ut fra vitnets stilling. I sum vil utstillingen og forelesningsserien invitere oss til å reflektere over det avgjørende spørsmålet: Hvordan stå i solidaritet? Hvordan bære med seg og være vitne til historien om kollektive frigjøringsidealer?

OM KUNSTNEREN

Bouchra Khalili er en marokkansk-født, Berlin-basert kunstner som det siste tiåret har nådd internasjonal anerkjennelse for sitt ukonvensjonelle og nyskapende historiske narrativ om aktører usynlige i skyggen av nasjonalstaten. Fortellere taes i bruk med det hensyn å gi stemme til de tilstedeværendes egen fortelling. Gapet i tid (mellom samtidige og tidligere begivenheter) er avskaffet til fordel for en sameksistens av fortid, samtid og en mulig fremtid, - for på denne måten å håndtere diskurser om motstand og solidaritet, festet i øyeblikk for avgjørende politisk frigjøring. Khalilis arbeid er opptatt i mikrofortellinger og ulike former for motstand blant undertrykte grupper og den vesentlige rollen (en til tider manglende) alternativ historieskrivning har. Dette undersøkes gjennom fortellere som aktivt tar på seg historiens tyngde. Arbeidet hennes er en refleksjon rundt forestillingen om den sosialt engasjerte poeten som historievitne, inspirert av både Pier Paolo Pasolinis begrep om sivil poesi (poesia civile), der individet som bruker av det offentlig rom og av offentlig tale bidrar til det kollektive med egen stemme, og av Al Halqa, den eldste formen for gateteater i Marokko, hvor fortelleren tar rollen som folkets historieformidler og muntlige arkivar.

Khalilis arbeider har blitt vist i mangfoldige separatutstillinger internasjonalt, blant annet ved Museum of Fine Arts, Boston, MA, USA (2019), Museum Folkwang, Essen, Tyskland (2018), Jeu de Paume Galerie nationale, Paris, Frankrike (2018), Secession, Wien, Østerrike (2018), Wexner Center for the Arts, Columbus, OH, USA (2017), MoMA, Museum of Modern Art, New York, NY, USA (2016), Palais de Tokyo, Paris, Frankrike (2015), MACBA, Barcelona, Spania (2015), PAMM, Miami, FL, USA (2013-2014), med flere.

Arbeidene hennes har også vært blitt vist som en del av flere sentrale gruppeutstillinger og biennaler, slik som Bamako Encounters, Bamako, Mali (2019-2020), documenta 14, Athen, Hellas og Kassel, Tyskland, Milano triennalen, Milano, Italia (2017), Telling Tales, MCA, Sidney, Australia (2016), The Future of History, Kunsthaus Zurich, Zurich, Sveits, (2015), Positions, Van Abbemuseum, Eindhoven, Nederland (2014), Here and Elsewhere, New Museum, New York, NY, USA (2014), The Encyclopedic Palace, den 55. Venezia biennalen, Venezia, Italia (2013), Intense Proximity: La Triennale, Palais de Tokyo, Paris, Frankrike (2012), den 18. Sydney biennalen, Sydney, Australia (2012) og den 10. Sharjah biennalen, Sharjah, De Forente Arabiske Emirater (2011), med flere.

TAKK TIL

Utstillingen er gjort mulig gjennom velvillig støtte fra Institut français, ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), Kunsthøgskolen i Oslo, Fond for lyd og bilde, Kulturrådet, Fritt Ord og Norske Kunstforeninger.

Foto: Videostill fra Twenty-Two Hours. Digitalfilm. 2018. 43'. Bestilt til Ruhrtriennalen, 2018. Produsert med støtte fra Radcliffe Institute for Advanced Study og Harvard Film Study Center, Secession Vienna. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren og Mor Charpentier Gallery, Paris.

siste