Nyheter

DKS-Lab: Åpen utlysning

Er du kunstner og har en idé du vil teste til DKS? Oslo Kunstforening og Fotogalleriet lyser ut fire plasser i DKS-LAB med søknadsfrist 26. mai. Profesjonelle kunstnere med et ønske om å sende inn søknad med formidlingsopplegg til DKS-portalen er velkommen å søke.


Krav til søknad

  • Navn, adresse, telefonnummer og epost.
  • Regional tilknytting til Oslo.
  • Kort, ca. 350 ord, prosjektbeskrivelse av idé til produksjon og formidlingsopplegg.
  • Tenkt målgruppe (4. – 7. trinn, 8. – 10. trinn, videregående).
  • Ønske om å ha OK eller Fotogalleriet som mentor (ikke obligatorisk).
  • Vedlegg: CV og portfolio alt. lenke til hjemmeside.

Søknad sendes til [email protected] senest 26. mai.


Om DKS-LAB:

DKS-LAB er en faglig testlab for profesjonelle kunstnere innen visuell kunst som vil prøve ut formidlingsopplegg, basert på egen kunstnerisk praksis. Mer om ordningen her.

Målet med testlaben er å gi kunstnere mulighet for å prøve ut og tilpasse formidlingsopplegg før søknad sendes inn til DKS-portalen. Formidlingsoppleggene testes praktisk på det aktuelle klassetrinnet med mulighet for justeringer underveis.

Total arbeidstid for testlaben er 5 dager og honoreres. Samlinger og test av formidlingsopplegg skjer i Oslo.


Tidsplan

26. maiFrist for å sende inn søknad til DKS-LAB OSLO


18. juni Første samling. Oppstart.

30. aug. – 1. sep. Kunstnerne jobber med sine formidlingsopplegg.

I løpet av sept. Første og andre test i skolen.

27. sept.Siste samling. Oppsummering.

1 okt.Frist for å søke inn til DKS.

siste