Utstillinger

Women in three acts

Kvinners historier blir stadig mer synlig i kunsten og i samfunnet for øvrig. Til tross for denne tilsynelatende likestillingstendensen, dominerer fortsatt menn i store deler av verden og sosialt marginaliserte grupper utsettes fortsatt for kontinuerlig diskriminering som resultat av kamper om makt og innflytelse.

Med verk av:
Paz Errázuriz
Gluklya & Tsaplya / Factory of Found Clothes
Anastasia Khoroshilova
Ditte Lyngkaer Pedersen
Marthe Ramm Fortun
Maya Schweizer
Lilla Szász

Kuratert av:
Kati Simon

Gjennom et bredt spekter av kunstneriske praksiser og inkorporeringen av kunstnere fra ulike deler av verden, spør Women in Three Acts om et kvinnelig perspektiv kan utfordre de dominerende fortellingene om vår tid og skape nye forståelser for relasjoner og emner. Gjennom historien har fotografiet blitt brukt til å stille spørsmål ved og problematisere de rådende, kategoriske forestillingene, og spiller en sentral rolle i å forme denne diskusjonen. I løpet av utstillingens tre akter – fra store anonyme grupper til mindre samfunn og videre til individuelle erfaringer – utforsker og uttrykker kunstnerne kompleksiteten i menneskelige relasjoner.

Women in Three Acts drøfter et vidt spekter av uttrykk, med utgangspunkt i Lilla Szász' arbeider som har røtter i dokumentarisk fotografi. Szász har markert seg med sine sosialt inspirerte verk som utforsker hvordan det er å leve i lukkede samfunn i ulike deler av verden. Menneskets sårbarhet og kvinnelige perspektiver er gjennomgående temaer i Szász verk, og dette kontekstualiseres og gjenspeiles i møtet med Gluklya & Tsaplyas deltagende opplevelser, Anastasia Khoroshilovas minneskildrende fotoessay, Maya Schweizers fragmentariske rekonstruksjoner, Ditte Lyngkær Pedersens historier om tilhørighet, og Paz Errázurizs «uortodokse» familieportretter.

I en serie nyutviklede og stedsspesifikke performancer skal performancekunstneren Marthe Ramm Fortun adressere den spesifikke slektslinjen i skandinavisk fotografi. Fortun er invitert for kontekstualisere og utfordre den diskursive mangelen på kvinnelige fotografer i Fotogalleriets første leveår. Som en pionerende institusjon for det fotografiske mediet i Nord-Europa, gjør Fortun et dypdykk i Fotogalleriets arkiv og avslører kvinnenes svake posisjon og den manglende inkluderingen av deres perspektiver og fortellinger.

Women in Three Acts forteller alternative historier fra marginaliserte miljøer i den vestlige verden fra de siste 40 årene med et kvinnelig blikk. Med ulike verksserier produsert av kunstnere fra ulike land og generasjoner, prøver ikke utstillingen å skildre én absolutt historie, men snarere på å åpne opp for flere forskjellige narrativ som ofte er utelatt når vi strukturerer vår forståelse av verden i dag.

OM KUNSTNERNE
Paz Errázuriz (f. 1944, Santiago) begynte sin karriere som selvlært under Pinochets diktatur på 1970-tallet. Som en av grunnleggerne av den Uavhengige Fotografiforeningen (AFI) i Chile, brukte hun sort-hvitt portretter til å kritisere diktatoren og de sosiale tyrannene som dømte individer og grupper til marginalisering som usynliggjorde dem. Errázuriz representerte Chile under Veneziabiennalen i 2015, og har hatt soloutstillinger ved institusjoner som Barbrician Centre London (2018), Museo de Arte de São Paulo (MASP) og International Centre of Photography (ICP) i New York (2014). Arbeidene hennes er kjøpt opp av flere viktige samlinger, deriblant av MoMA, Tate og Nasjonalmuseet for kunst i Chile. Errázuriz har også mottatt flere anerkjent priser som Guggenheim Fellowship (1986), Photo Espãna-prisen (2015) og den chilenske kunstprisen Premio Nacional de Artes Plásticas (2017).

Gluklya (Natalia Pershina Yakimaskaya) (f. 1969, Leningrad) bor og arbeider i St. Petersburg og Amsterdam. I 1996 grunnla Gluklya, sammen med Tsaplya (Olga Egorova) kunstnerkollektivet Factory for Found Clothes (FFC), hvor de gjennom deltagende opplevelser, installasjon, performance, video, tekst og sosialvitenskaplige verktøy undersøker kjønn som konsept og sårbarhet. Siden 2003 har Gluklya også vært et aktivt medlem av gruppen Chto Delat? (Hva kan gjøres?). Gluklya bruker ofte klær som et middel for å bygge bro mellom kunst og det hverdagslige. Hun har bidratt til Critical Mass-festivalen, det offentlige programmet under Manifesta 10 og var del av utstillingen All the World's Futures, kuratert av Okwui Enwezor, under den 56. Veneziabiennalen (2015). Gluklya har også vist arbeider ved institusjoner som Museum of Modern Art, Arnhem (2014), Hermitagemuseet i Amsterdam (2013), MUMOK i Wien (2012) og National Center of Contemporary Art i Moskva (2006).

Marthe Ramm Fortun (f. 1978, Oslo) bor i Oslo og er assisterende professor ved Statens Kunstakademi. Med utgangspunkt i stedsspesifikke tekster bruker Fortun kroppen, språk og flyktige, skulpturelle grenser til å innskrive varige og poetiske feminismer i avlukkede institusjonelle rom. Etter å ha fullført sin utdanning ved New York University (2008) har Fortun vist sine arbeider i en rekke institusjoner og kontekster deriblant BOZAR og Gladstone Gallery i Brussel, Munchmuseet, UKS, Kunsthall Oslo, Kunstnernes Hus og Museet for samtidskunst i Oslo, Henie Onstad Kunstsenter i Bærum, Bruce High Quality Foundation, Sculpture Center og Performa i New York, samt KW Institute of Contemporary Art i Berlin.

Anastasia Khoroshilova (f. 1978, Moskva) er en kunstner og fotograf som bor og arbeider i Berlin. Hun studerte fotografi ved Folkwang University of the Arts i Essen, Tyskland. Khoroshilovas arbeider har blitt vist i flere utstillinger internasjonalt, deriblant i soloutstillinger i Haus der Berliner Festspiele (2017), Maison Européenne de la Photographie, Paris (2014), Kunsthaus Baselland, Basel (2012), Veneziabiennalen (2011) og Moscow Museum of Modern Art (2009). Hun har også undervist ved Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia. I 2016 ble hun medlem Deutsche Fotografische Akademie (det tyske fotografiakademiet).

Ditte Lyngkær Pedersen (f. 1977, Århus) er en kunstner som bor og arbeider i Århus. Hun har en master i visuell kunst fra 2004 ved Kunstakademiet i Malmø, Sverige. Gjennom bruk av ulike media, som film, tekst, fotografi, tegning og objektbaserte installasjoner, undersøker Lyngkær Pedersen de ulike metodene vi bruker for å forstå vår egen identitet og skape mening i våre omgivelser. I sin praksis benytter hun seg ofte av tema fra persepsjonsvitenskap og -teori. Lyngkær Pedersen har deltatt i en rekke internasjonale residency-program og utstillinger, deriblant Flux Factory, New York (2012), Berlinaut, Berlin (2008), The Presence of Absence på Moesgaard Museum, Danmark (2017); Synthesia 4 – Translating, Correcting Archiving på Art Laboratory Berlin og The Crow – Osan Media Art Adventure på Cultural Factory Osan, Sør-Korea. Hun har også vært engasjert i et antall langvarige kollektiv og kuratoriske prosjekter, blant annet The Production Unit, HOMEWORK og visningsrommet rum46 i Århus.

Maya Schweizer (f. 1976, Paris) studerte kunst og kunsthistorie ved Universitetet i Aix-en-Provence i Frankrike, før hun flyttet til Tyskland for å fortsatte utdannelsen ved School of Visual Arts i Leipzig og Berlin University of Arts. Arbeidet hennes er prisbelønnet og har blitt vist i flere utstillinger i ulike verdensdeler, deriblant Die Luke, ein Fliege und dort die Puschkinallee på Kunstverein Leipzig, Art | Memory | Place på Irish Museum of Modern Art (2016) og The wizard chooses nine of them på TCG Nordica i Kunming, Kina (2013) og i gruppeutstillinger under Anrenbiennalen i Kina (2017), Musée d'Art Contemporain, Châteauneuf-le-Rouge i Frankrike (2017), Kunsthaus Hamburg (2015) og Wallace Gallery i New York (2011).

Lilla Szász (f. 1977, Budapest) bor og arbeider i Budapest, Ungarn, og Lisboa, Portugal. Hun fullførte en master i estetikk, russisk språk og litteratur ved ELTE universitet i Budapest i 2000. Etter å ha avsluttet utdanningen har Szász jobbet som kunstfotograf og fotojournalist i tillegg til å undervise i Budapest og New York. Hun har hatt flere soloutstillinger i Ungarn, og deltatt i gruppeutstillinger som We Will Not Change Our Show ved Dum umeni mesta Arna i Brno, Tsjekkia (2019), The Way We See. An Overview of Hungarian Photography at the National Museum i Warsaw, Poland (2017); and #moskvater – The history of Széll Kálman tér ved Kiscelli Museum i Budapest (2016). I utstillingen Aqui Estamon (2012), kuratert av Gerardo Mosquera og Monica Portillo, ble arbeidene hennes stilt ut sammen med verk av blant andre Richard Avedon, Richard Billingham og Paz Errázuriz, ble besøkt 640.000 personer og vant folkets pris under Photo España.

OM KURATOREN
Kati Simon er frilanskurator og bosatt i Berlin. Hun har arbeidet i ulike institusjoner i Ungarn, Østerrike og Tyskland, og organisert en rekke galleri-, museumsutstillinger og samtidskunstprosjekter. Hennes kuratoriske virke inkluderer både solo- og tematiske prosjekter, hvorav flere har problematisert sosiale utfordringer. Nylig har hun arbeidet med den internasjonalt anerkjente kunstneren Armin Linke. I 2017 var hun medforfatter for videoverket Die Insel (2017) som ble skapt i samarbeid med kunstneren Zsolt Vásárhelyi. Hun er et medlem av IKT – International Association of Curators of Contemporary Art, seniormedlem ved Studio of Young Artist Association i Budapest og medgrunnlegger av Critique and Culture e.V., et Berlin-basert internasjonal forening av kunst og kultur.

TAKK TIL
Utgaver av utstillingen Women in Three Acts har tidligere blitt presentert ved FOTOHOF i Salzburg, Østerrike og Gallery INDA i Budapest. Fotogalleriet ønsker å rette en stor takk til Norsk Kulturråd, så vel som til Norsk Fotografisk Fond og Oslo kommune, for fast støtte til driften av institusjonen. Vi vil også uttrykke vår takknemlighet ovenfor Kulturdepartementet, som i flere år har støttet oss gjennom deres pilotprosjekt for utstillingshonorar.

siste