Utstillinger

Ta Plass


Utstillingsperiode: 22. januar - 6. mars 2022

Åpningsarrangement: 21. januar fra kl.17:00

Offentlige arrangementer: 28. januar, 4, 11, 18, 20, og 25. februar, 4. og 6. mars.

I lys av de siste årenes diskusjoner om inkludering, mangfold og representasjon har Fotogalleriet invitert Skeiv Verden til å kuratere en utstilling og et offentlig program i Fotogalleriets lokaler i Møllergata 34. Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTQI+ personer med minoritetsbakgrunn, drevet av et aktivt styre, medlemmer, og frivillige landet over. Prosjektet er det første av sitt slag på en offentlig kunstinstitusjon i Norge, med Skeiv Verdens styreleder, Bassel Hatoum, som kurator.

Medvirkende kunstnere i utstillingen er Ahmed Umar, Chai Saeidi og Damien Ajavon. Medvirkende kunstnere i det offentlige programmet er Carl Aquilizan, Hamid Waheed og Mohamed Mohamed, med et arkitektonisk konsept av Antoine Fadel og koordinator Samer Hayek. Som en del av utstillingen vil det også være et åpent bibliotek kuratert av Assata ved Piniel Demisse og en unik mixtape av det København-baserte inkluderende klubbkollektivet Group Therapy tilgjengelig.

I utstillingsperioden vil det holdes ukentlige samtalepanel hver fredag kl.18:00. Det offentlige programmet koordineres av kurator Hatoum med programassitent Miki Gebrelul. Les mer om programmet her.

På grunn av begrenset kapasitet kreves påmelding til den offisielle åpningen 21. januar i angitte tidsluker via Eventbrite (trykk på lenke). Vennligst hold deg hjemme hvis du er syk og kanseller bestillingen hvis du ikke kan møte slik at noen på ventelisten kan kreve plassen din. Hvis du er mer enn 15 minutter forsinket, kan vi ikke garantere inngang i den tildelte tiden.

Velkommen!


OM UTSTILLINGEN

For skeive med minoritetsbakgrunn står spørsmål om trygghet sentralt i problemstillinger rundt synlighet og representasjon, da skillet mellom et privat og offentlig “jeg” oppleves annerledes enn for både andre skeive, og den majoritetsnorske befolkningen. Som utstillingsarkitekt Antoine Fadel sier er ikke et “trygt rom” en indikator på en spesifikk form av eller funksjon til lukkede eller offentlige rom. Trygghet blir heller konstituert av om man er alene eller deler et rom med andre. Fadel sier heller at en mangel på trygghet kan anses som en “konstant emosjonell sinnstilstand, som påvirkes av utallige faktorer mens man beveger deg gjennom hverdagen og ulike møter.”

Les den fulle arkitekturuttalelsen her.

Utstillingen og det offentlige programmet som pågår fra 21. januar til 6. mars 2021 er kuratert av Skeiv Verdens styreleder Bassel Hatoum i dialog med organisasjonens styre og et team bestående av medlemmer, deriblant arkitekt Antoine Fadel og programassistent Miki Gebrelul. De inviterte kunstnerne jobber alle med spørsmål rundt representasjon, identitet, subjektivitet, trygghet og omtanke i ulike medier, deriblant tekstil, performance og fotografi.

Kurator Bassel Hatoum sier:

Med utstillingen ønsker jeg å gi plass til de av oss som gang på gang blir usynliggjort, marginalisert eller ikke tatt på alvor fordi vi ikke passer inn i majoritetssynet. Jeg ønsker å skape debatt om representasjon og definisjonsmakt, og belyse ulike faktorer i våre liv som kan være med på å gi oss trygghet eller utrygghet. Jeg har invitert noen av Norges dyktigste kunstnere, forfattere og samfunnsdebattanter til denne utstillingen. Mange av disse har hatt minoritetsopplevelser og vil kunne belyse perspektiver og utfordringer som Skeiv Verdens medlemmer har og støter på.

I tillegg til kunsten er en sentral del av ‘Ta plass’ den spesialbygde utstillingsarkitekturen utviklet av arkitekt Antoine Fadel i tett samarbeid med kurator Hatoum og en rekke kunstfaglige rådgivere og assistent Samer Hayek. Fadels arkitektur omformulerer gjennom utstillingsperioden Fotogalleriet til et sosialt møtested som i tillegg til å fungere som en utstilling vil fasilitere både åpne og lukkede arrangementer, verksteder, og aktiviteter for både de som trenger et lukket visningsrom, og de som besøker i visningsrommets åpningstider.


MEDVIRKENDE KUNSTNERE, UTSTILLING:


Ahmed Umar (f.1988, pronomen: han/hans) bor og jobber i Oslo med en utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo. Umars praksis er hovedsakelig basert på historier og selvportretter som blander aspekter av identitet, personlige erfaringer og forfedres forbindelser til det nubiske imperiet i Sudan. Kunsten hans konfronterer hans konservative oppvekst i Mekka og Sudan, og fremhever ofte konsekvensene av å eksistere utenfor sosiale og kulturelle normer. Han bruker sine personlige erfaringer som verktøy for å diskutere stillhet, demonisering og kompromittering av skeive liv i både sudanesisk og internasjonal kontekst.


Chai Saeidi (f.1998, pronomen: de/dem) er en visuell og historiefortellende queer synlighetskunstner og fotograf. De er for tiden basert i Oslo, Norge, med bakgrunn fra Teheran, Iran. Arbeidet deres utforsker temaer som kjønn, fellesskap og synlighet. Queer individer skaper ofte sine egne samfunn, noe som resulterer i utradisjonelle former for intimitet og relasjoner. Dette vises ofte i deres arbeid. Chais analoge fotografi trekker fra en dokumentarisk tradisjon, oftere berørt med et fritt kunstnerisk uttrykk.


Damien Ajavon (f.1990, pronomen: de/dem) er en skeiv tekstilkunstner, født i Frankrike, av senegalesisk og togolesisk opprinnelse, nå basert i Oslo. Ajavon posisjonerer seg i omverden gjennom sitt tekstilarbeid, som er en taktil bearbeiding av sin afrikanske tilknytning og arv. Ajavon bruker både av afrikanske og vestlige påvirkninger og kilder i sine tekstile historiefortellinger, som visuelle markører for ulike kreative tilnærminger. Samspillet mellom visuelle og taktile opplevelser spiller en sentral rolle i prosessen deres, hvor de jobber med ulike metoder for hvordan tekstilfibre kan manipuleres for hånd: knytes, flettes, sammenfiltres og veves. Ajavons kunst fremkaller gester som belyser og ærer den taktile og praktiske overførselen av kunnskap fra en generasjon til en annen, inspirert av sin egen mors overførsel av kunnskap om deres afrikanske kulturarv til dem.


MEDVIRKENDE KUNSTNERE, OFFENTLIG PROGRAM:

Carl Aquilizan (f.1994, pronomen: han/hans) er en norsk/filippinsk dansekunstner med en utdannelse fra Leeds som bor og arbeider i Oslo. Et fremtredende trekk ved prosjektene hans er en personlig tilnærming, som kommer til uttrykk gjennom et abstrakt, poetisk og ofte forvrengt landskap. Ved hjelp av et tverrfaglig uttrykk ønsker han å kunne uttrykke personlige refleksjoner rundt kjønn, seksualitet og andre aktuelle samfunnsspørsmål.

Hamid Waheed (f.1994, pronomen: han/hans) er en filmskaper og billedkunstner som bruker bevegelige bilder, i tillegg til å skrive og opptre. Arbeidene hans legger ofte vekt på karakterisering, dramaturgi og skeive ønsker som metoder for å undersøke psykososiale strukturer, gruble over tid som går, vold og død. Han er også interessert i historie og materialiteten til arkiverte data. Waheed har presentert verk en rekke steder, blant annet Kunstnernes Hus Kino (Oslo), Nikolaj Kunsthal (København) og Rencontres Internationales 2020 Paris. Han er også en del av kuratorkollektivet HÆRK og har en BFA i bevegelige bilder fra Nordland kunst- og filmhøgskole. Han tar for tiden en MFA ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Mohamed Mohamed (f.1994: pronomen: vi) er et kollektiv med kropp som møteplass, og kunst som kommunikasjonsmiddel. Vi har en flat struktur, hvor målet er å gi hverandre mest mulig plass til å bare være og bryte ut av «selvet» da det ikke rommer all bakgrunnen Mohamed Mohamed har. De mest fremtredende i gruppen er Maxamed, Mo, Moa og Momo. Arbeidet vårt er multimedialt, men det er stor enighet om at vi først og fremst er en performancegruppe som heller mot scenekunst. Noen av oss studerer for tiden billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, Institutt for Kunstakademiet. Identitet og eksistensielle spørsmål, den fysiske opplevelsen her, den fysiske verdens begrensninger er tilbakevendende temaer i våre prosjekter.

ARKITEKTER

Antoine Fadel (f.1991, pronomen: han/hans) er en arkitekt basert i Oslo med en mastergrad i arkitektur fra Beirut, Libanon og en videreutdannelse i byutvikling og transformasjon fra Paris, Frankrike. Fadel mener at arkitektur er en evig kunstform som ikke bare vil overleve historien, men som er en aktiv medskaper av den. Han har en tverrfaglig kunstnerisk praksis som kombinerer og utfordrer etablerte arkitektoniske tilnærminger.

Samer El Hayek (f.1987, pronomen: han/hans) er en arkitekt og scenograf som jobber mellom Frankrike og Libanon. Med 12 års yrkeserfaring innen arkitektur og scenografi, har Samer bidratt gjennom sitt designfirma 'in detail' til flere prosjekter i krysningsfeltet mellom scenografi for teater, TV og utstillingsrom, i tillegg til prosjekt innenfor arkitektur og urbanisme. Prosjektene hans strekker seg fra Beirut til Dubai, Qatar, Saudi-Arabia, Jordan, Frankrike og nå Oslo. Fellesnevneren for disse forskjellige fagfeltene og stedskontekstene er Samers sterke tro på at historiefortelling, dramaturgi og refleksjoner over menneskelig erfaring og opplevelse danner et felles globalt språk som kan oversettes til design.


OM FOTOGALLERIET

Fotogalleriet er en offentlig institusjon og den eldste visningsstedet dedikert til fotografi etablert i Norden. Institusjonen legger til rette for nye kunstneriske produksjoner og fremtidsrettede diskusjoner gjennom sitt kunstneriske og offentlige program, som stiller spørsmål ved bilders sosiale rolle i dagens samfunn. Kulturdepartmentet gir Fotogalleriets viktigste driftsstøtte, og ekstra driftsmidler kommer fra Norsk Fotofond (Nofofo) og Oslo kommune. I 2022 består Fotogalleriet av kunstnerisk leder Antoinio Cataldo, utstillingsleder Camilla Von Køppen, formidlingsansvarlig Håkon Traaseth Lillegraven, formidlingsassistent Sakib Saboor, og praktikant i kuratorpraksis Noah Hunter Love Johansen.

OM SKEIV VERDEN

Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. De er en selvstendig, religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber målrettet for et samfunn der alle, uavhengig av sin etniske eller religiøse opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk uten å oppleve diskriminering. Deres arbeid gjøres mulig på grunn av deres dedikerte og engasjerte frivillige, medlemmer, bidragsytere, samarbeidspartnere og et sekretariat.

Skeiv Verdens frivillige og medlemmer har mange ulike minoritetsbakgrunner, både rasifiserte og ikke-rasifiserte. Målgruppen deres er på ingen måte ensartet og inkluderer blant annet asylsøkere, arbeidsinnvandrere, studenter, norskfødte med minoritetsbakgrunn. Skeiv Verdens arbeid er av og for skeive med innvandrerbakgrunn, og de er opptatt av at målgruppen skal utgjøre majoriteten under deres aktiviteter.

Skeiv Verden har fokus på å tilby gode, trygge møteplasser der målgruppen kan være seg selv og åpen, komme i kontakt med andre som har lignende erfaringer, og få støtte og kunnskap som gjør det lettere å være skeiv med minoritetsbakgrunn.

I forbindelse med utstillingen på Fotogalleriet vil det tilbys aktiviteter for Skeiv Verdens medlemmer. For mer informasjon kontakt Skeiv Verden på [email protected].


Bilder: Ahmed Umar og Chai Saeidi med tillatelse fra kunstneren, Damian Ajavon av Mike Dhondt med tillatelse fra kunstneren.

Grafisk design av Abirami Logendran.

siste