Utstillinger

DEPOT.DEPOSITORY.RAYS.

HOLD AV DATOEN

Vi ser fram til å la deg oppleve Fotogalleriets ny utstilling til høsten – inkludert en spesielt utviklet, oppslukende og sensorisk installasjon.

Depot.Depository.Rays. er den hittil største soloutstillingen til den norske kunstneren Petrine Vinje. Den vil fortelle historien om hennes møte med den Tjekkiske fotografen František Drtíkol (1883-1961), som er internasjonalt anerkjent som en av modernismens mestere og kjent for sine studioarbeider som viser portretter og nakne modeller. Drtíkol er en historisk sett kontroversiell skikkelse. I tråd med detvisuelle formspråket som ble utviklet av avantgardistene i mellomkrigstiden jobbet han parallelt med geometriske og organiske former i samspill med lys og skygge.

Hos Fotogalleriet vil Vinje endre utstillingsrommet gjennom en stedsspesifikk intervensjon som adresserer Drtíkols vekst og fall. Drtíkol gikk fra å være en paradigmatisk og glamorøs skikkelse innen det moderne fotografiet til å forsvinne i glemselen. Vinjes prosjekt hos Fotogalleriet gir videre en oppfordring om å tenke nytt rundt vår bevissthet knyttet til kjønn og ulike kategorier som ofte tas for gitt. Kategorier som konstituerer oss som subjekter definert av et forhold mellom dominans og underkastelse. Kan man i denne sammenhengen gjenskape en historisk situasjon for å dekonstruere et blikk som er tvunget på oss gjennom institusjonalisering?

PETRINE VINJE

Petrine Vinje utforsker gjennom sitt kunstnerskap hvordan makt blir utøvet gjennom estetikk. Vinje har hovedfag fra Institutt for Farge, KHiO og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, både i Norge og internasjonalt. I Norge har hun hatt separatutstillinger på Tegneforbundet (2017), Kunstnerforbundet (2009), Akershus Kunstsenter (2011) og Soft galleri (2011). Vinje har også gjennomført det interdisiplinære prosjektet AGLA HAGLA – hvor hun i forbindelse med Kulturrådets initiativ –Hva er det med arkiv? utforsket innholdet og kildene til Runearkivet. Dette resulterte i en publikasjon og en utstilling på Kulturhistorisk museum i Oslo, høsten 2017. Petrine Vinje medarrangerte den internasjonale konferansen The Power of Motifs og kuraterte et tilknyttet kunstprosjekt for Universitet i Oslo, høsten 2017. I 2015-16 var Vinje prismottaker av et stipend og artist-in-residency ved Internationales Künstlerhaus Villa Concordia i Bamberg, Tyskland, gitt av Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

KREDITERINGER

Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Kulturdepartementet, Statens utstillingsstipend og Bildende kunstneres hjelpefond. Samarbeidspartnere inkluderer Moravská Galerie, Brno, Den tsjekkiske republikk.

siste