Utstillinger

Lindsay Seers - VANISHING TWIN (tetragametic chimerism)

Utstillingsperiode: 22. januar – 2. mars
Åpning: Torsdag, 22. januar, kl. 17:00 – 19:00

Fotogalleriet og PRAKSIS inviterer til åpning av den anerkjente britiske kunstneren Lindsay Seers første soloutstilling i Oslo. Utstillingen viderefører samarbeidet mellom Fotogalleriet, PRAKSIS og Seers som begynte med resicency-programmet A Global State of Pareidolia som ble avholdt våren 2017.

Gjennom sin kunstnergjerning har Lindsay Seers problematisert fotografiets imperialistiske blikk på kroppen, spesielt kvinnekroppen. I en forlengelse av dette har hun viet store deler av sin kunstneriske karriere til å redefinere forholdet mellom subjekt og objekt i fotografiet. Dette har hun gjort blant annet ved å transformere sin egen kropp til et kamera og utvikle en performativ tilnærming til å fotografere, samt å adressere koloniseringen av menneskenes bevissthet som en konsekvens av utnyttelse av vitenskap og teknologi.

Vanishing Twin (tetragametic chimerism) tar utgangspunkt i et tilfeldig ytre trekk: individer med to ulike øyefarger, medisinsk betegnet som "heterokromia iridum". Dette har ført kunstneren i kontakt med en gruppe individer med ulik bakgrunn fra fire forskjellige kontinenter. Hva kan deres individuelle historier bety for hvordan vi definerer oss selv og hvordan vi forholder oss til det vi betrakter? Hvordan relaterer den individuelle opplevelsen seg til den større oppfattelsen definert av eksterne om normaliserte kategorier? Og hvem bestemmer hvilken stemme som roper høyest – hva vi skal høre?

Slik vitenskapen historisk har kategorisert samfunnet med utgangspunkt i kjønn, rase og seksualitet, har også mennesker med heterokromi blitt plassert i spesifikke bokser. Ved å møte flere personer fra ulike verdenshjørner, har Seers konstruert et motsamfunn hvis fortelling utfordrer den dominante forstillingen, og forandrer den til en frigjørende bevegelse for å omdefinere og oppheve hegemoniske maktforhold.


OM KUNSTNEREN
Lindsay Seers har et langt og nært forhold til Norge og har ved flere anledninger besøkt landet i forbindelse med ulike utstillinger og prosjekter. Etter å ha besøkt LIAF – Lofoten internasjonale kunstfestival i 2011, uttrykte daværende kritiker for Aftenposten, Kjetil Røed, at Seers arbeid var «det beste kunstverket jeg har sett i hele år – verket, godt integrert med resten av verkene, er i seg selv nok til å nominere LIAF som en av de beste utstillingene i år». Seers er født på Mauritius, men bor på Isle of Sheppy og arbeider i London. Hun har stilt ut i flere av verdens mest prestisjetunge visningsrom for samtidskunst, deriblant Tate, London; MONA, Tasmania; Hayward Gallery, London; Statens museum for kunst, København; Veneziabiennalen 2015; Bonniers Kunsthall, Stockholm; KIASMA, Helsinki, Turner Contemporary; Tate Triennial; Gallery TPW, Toronto; Sami Dáiddaguovddáš, Karasjok. Hun har også mottatt priser og stipender som Sharjah Art Foundation Production Award; Le Jeu de Pause production award for Toulousefestivalen; Paul Hamlyn-prisen og Derek Jarman-prisen. Arbeidene hennes er innkjøpt av både private og offentlige samlinger. Tate tilegnet seg nettopp en av hennes storskala installasjoner Extramission 6. Klikk her for å se en video produsert av Tate om Lindsay Seers og hennes arbeid.

OM SAMARBEIDET MELLOM FOTOGALLERIET OG PRAKSIS
I 2017 inviterte Fotogalleriet og PRAKSIS Lindsay Seers til å lede et fire uker langt residency-program under tittelen A Global State of Pareidolia. I løpet av oppholdet arbeidet hun side om side med både norske og internasjonale utøvere (mer informasjon om selve residency-programmet er tilgjengelig på PRAKSIS' hjemmeside). Under tiden i Oslo tok Seers også del i en tverrdisiplinær dialog med lokale forskere, akademikere og andre – en film som viser deler av dette arbeidet vil være del av utstillingen på Fotogalleriet . Vanishing Twin (tetragametic chimerism) samler en mengde undersøkelser som Seers har utført det siste tiåret.

OM PRAKSIS
PRAKSIS ble etablert i 2015, og er Oslos første ikke-kommersielle organisasjon som bringer kreativ praksis og kunnskapsproduksjon sammen gjennom kollektiv aktivitet og utveksling av ideer, evner og informasjon. PRAKSIS søker å opprette dialog mellom kunstnere, tenkere og organisasjoner lokalt og internasjonalt på tvers av karrierenivå, kultur og disipliner.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. For mer informasjon se Facebook-eventet her.

siste