Utstillinger

Fotobokfestival Oslo 2022 – Get Out!

FOTOBOKFESTIVAL OSLO 2022 – GET OUT!

Kuratert av Jon Gorospe & Jan Khür, Norwegian Photography Now

Åpning: Torsdag, 25. august kl. 18.00, Fotogalleriet

Festivalperiode: 25. august – 4. september


Forbundet Frie Fotografer (FFF) er glade for å kunne annonsere den 13. utgave av Fotobokfestival Oslo, en festival som har som hensikt å utforske fotoboken som et kunstnerisk uttrykk og fenomen.

Årets utgave ‘Get Out!’ bygger på samspillet mellom mennesket og dets nærmiljø i urbane bylandskap, og hvordan dette forholdet har blitt endret etter pandemien brøt ut i verden. Med dette som startsted, finner vi mange nærliggende emner og problemstillinger som har blitt tatt opp av kunstnere og fotografer. Noen av de har isolert spørsmålene, problemene og utfordringene som urbane rom skaper, men også gleden og leken som byene tilfører livene våre.

Etter flere år der vi har forholdt oss mer til det private rom og sfære, ønsker festivalen å oppmuntre til at man skal komme seg ut i bylandskapet igjen. ‘Get Out!’ foregår på flere scener i Møllergata i Oslo, der festivalen har sitt hovedkontor, med blant annet hovedutstilling og bibliotek på Fotogalleriet, bokmesse, portfolio reviews og debatter i gymsalen på Møllergata skole, filmvisning på Vega Scene, utstilling med Jon Benjamin Tallerås på Deichman Bjørvika, fotobokworkshop på Grafill, samt installasjoner i offentlig rom i Kristparken.

I tillegg til hovedprogrammet samarbeider festivalen med en rekke satellitter som arrangerer sine egne events under selve festivalperioden. I år er vi glade for å kunne samarbeide med Fotogalleriet, Fotografiens Hus, Tronsmo, CYAN Studio, Grafill, Vigelandsmuseet, Deichman Bjørvika og Vega Scene.

For fullstendig informasjon og program, besøk festivalens nettside: fotobokfestivaloslo.no
For andre henvendelser som angår festivalen, kontakt prosjektansvarlig Ane Sund Sjøvold på mail [email protected]


OM NORWEGIAN PHOTOGRAPHY NOW

Norwegian Photography Now (NPN) er en kuratert nettbasert plattform med mål om å representere norske fotografer innenlands og utenlands, så vel som internasjonale fotografer med base i Norge. Dette unike nettstedet bidrar til å koble fotografer opp mot institusjoner, forlag, redaktører og bloggere, og setter norsk samtidsfotografi på dagsordenen. De hever frem nye talenter, studenter og entusiaster sammen med veletablerte navn og forsøker på den måten å nå ut både lokalt og globalt. Grunnleggere bak NPN er kunstner Jon Gorospe og fotograf Jan Khür.

OM FOTOBOKFESTIVAL OSLO

Fotobokfestival er en årlig festival med formål om å undersøke fotoboken som et kunstnerisk medium og fenomen. Festivalen ble etablert av Forbundet Frie Fotografer i 2009 og kan vise til et program med både anerkjente fotokunstnere og unge, nye aktorer innenfor fotografi, fotoboksjangeren og forlagsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Festivalen finner sted i Oslo hvert år og er gratis og åpen for alle. Festivalen har også et satellittprogram der relevante partnere, institusjoner og andre visningssteder deltar med egne arrangementer.


OM FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER

Forbundet Frie Fotografer (FFF) ble dannet etter initiativ av Knut Evensen og Robert Meyer i 1974 da behoved for å fremme anseelsen for kunstnerisk fotografi var stort. Siden har FFF vært en landsdekkende medlemsorganisasjon som favner bredt og driver et ambisiøst faglig og politisk arbeidet for å kunne formidle kunstfotografiet i Norge, samt ivareta kunstnernes fagpolitiske interesser.

TAKK TIL

Forbundet Frie Fotografer ønsker å takke Norsk Fotografisk Fond (Nofofo), Norsk Kulturråd og Oslo kommune for fast støtte av driften til forbundet som inkluderer de årlige formidlingsprosjektene Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo. En stor takk rettes også til Bergesenstiftelsen, Sparebankstiftelsen DnB, Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), samt Deichman og Grafill for ytterligere støtte til festivalen.

siste