Utstillinger

EN HISTOIRE FOR DEG Å FORTSETTE

En historie for deg å fortsette er en utstilling som åpner for en rekke narrativer, kretsende rundt ulike tragiske fortellinger om en spesifikk art: sjiraffen. Et utgangspunkt for utstillingen er historien om sjiraffen Marius som tidligere levde i København Zoo, men som ble avlivet den 9. februar 2014 for å “frigjøre plass til sjiraffer med høyere genetisk verdi”. Disseksjonen av sjiraffens lik ble utført som et offentlig arrangement, med – i følge dyrehagen – pedagogiske formål, der deler av sjiraffen blant annet ble brukt til å mate andre dyr i dyreparken. Hendelsen skapte naturlig nok debatt om etiske problemstillinger som er knyttet det å avlive et dyr klassifisert som genetisk uegnet til å reprodusere, men viste også hvordan en slik hendelse kan bli et pedagogisk instrument, som fortsetter å leve sitt eget liv etter at selve begivenheten fant sted.

Hvordan lærer vi om et dyr med eksotiske konnotasjoner? Om dyr som har vært gjenstand for ulike geopolitiske transaksjoner gjennom historien? Hvordan innlemmes dette i våre barns læring, slik at de kan forsøke å forstå den verdenen som omgir dem? På hvilken måte er sjiraffen et politisk symbol i en kolonialistisk og postkolonialistisk kontekst? Hvordan fremstilles dyr som eksotiske skapninger i vårt vestlige samfunn? Og hvordan fortelles og gjenfortelles historiene om disse dyrene?

Med Gmelins tragikomiske innfallsvinkel blir En historie for deg å fortsette en invitasjon til å oppleve og reflektere rundt historiske hendelser. De forskjellige elementene i utstillingen fremhever individuelle historier om sjiraffen, visualiserer hvordan våre ideer om eksotisme er formet, og hvordan disse oppfatningene er uunngåelig knyttet til kolonialismen og dens iboende maktforhold. Slik blir En historie for deg å fortsette også en invitasjon til å skape egne fortellinger og samtidig stille spørsmålstegn ved hvordan historier blir fortalt oss.


Utstillingen er støttet av Kunsthøgskolen i Oslo.


Felix Gmelin (født 1962 i Heidelberg) bor og arbeider i Oslo. Han er for tiden professor ved Kunsthøgskolen i Oslo og har også undervist ved en rekke andre institusjoner, inkludert Konstfack, Stockholm, Städelschule, Frankfurt a.M. and De Ateliers, Amsterdam. Gmelin har i omfattende grad stilt ut internasjonalt og har vist sine arbeider på soloutstillinger hos Edith-Russ-Haus, Oldenburg, Germany (2016), Krognoshuset, Lund (2013), Galerie Nordenhake, Stockholm (2012), Annet Gelink Gallery, Amsterdam (2011), Milliken, Stockholm (2010), Vilma Gold Gallery, London (2009), Portikus, Frankfurt (2005), Malmö Konstmuseum, Malmö (2005) eller maccarone inc., New York (2004). Gmelin har også deltatt på en lang rekke gruppeutstillinger, blant annet Experiences of inoculation / Shiryaevo Biennale 1999 -2016, NCCA, National Center for Contemporary Arts, Moscow (2017), Uchronies, BPS22, Musée d'art de la Province de Hainaut, Charleroi (2016), Picasso in Contemporary Art, Deichtorhallen, Hamburg (2015), Progress and Hygiene, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw (2014), Punctum, Bemerkungen zur Photographie, Salzburger Kunstverein, Salzburg (2014), Version Control, Arnolfini, Bristol (2013), Vanuit Hier – Out Of Here, Van Abbemuseum, Eindhoven (2011), Carnegie Art Award 2010, Listasafn Islands, Reykjavik, Konstakademien, Stockholm, Kunstnernes Hus, Oslo (2010), Not Quite How I Remember It, The Power Plant Contemporary Art Gallery, Toronto (2008), Stalking with Stories: The Pioneers of the Un-Rememberable, Apexart, New York (2007), History Will Repeat Itself, KW Institute for Contemporary Art, Berlin and Hartware, Medien KunstVerein at Phoenix Halle Dortmund (2007), Think with the Senses – Feel with the Mind. Art in the Present Tense, La 52 Biennale di Venezia, Arsenale, Venice (2007), Left Pop (bringing it back home), 2nd Moscow Biennale of Contemporary Art – Special projects, Moscow Museum of Modern Art at Petrovka, Moscow (2007), Anachronism, Argos – Centre for Art & Media, Brussels (2007), Of Mice and Men, 4. Berlin Biennale for Contemporary Art, Berlin (2006), The Moderna Exhibition 2006, Moderna Museet, Stockholm (2006), A Historic Occasion: Artists Making History, MASS MoCA, North Adams, Massachusetts (2006).

siste