Historie

Årsrapport 2019

– I denne oppsummeringen av Fotogalleriets program for 2019, håper vi du kan identifisere denne pågående søken og den sterke overbevisningen om kunstens evne til å produsere bilder som oppstår og fungerer som tilgjengelige verktøy for personlige og kollektive uttrykk. Denne overbevisningen er selve grunnsteinen for at Fotogalleriet ble grunnlagt på høyden av fotografiets bevegelse fra den todimensjonale trykte siden til nye rom og sfærer for kritisk refleksjon og kreativitet.

– Antonio Cataldo, kunstnerisk leder ved Fotogalleriet

Les om Fotogalleriets program og virksomhet i 2019 i årsrapporten.

LES ÅRSRAPPORTEN FOR 2019


siste