Nyheter

Utstillingsåpning 19. mars: 'Skeive Ikoner'


Fotogalleriet inviterer til åpning av utstillingen 'Skeive Ikoner' lørdag 19. mars fra kl.14:00.

‘Skeive Ikoner’ er et prosjekt som retter søkelyset mot foregangspersoner i norsk skeiv rettighetskamp i anledning 50-års jubileet for avkriminaliseringen av homofili i Norge (paragraf 213 som ble avviklet i 1972).

Utstillingen består av bilder av fotograf Fin Serck-Hanssen og tekst av forfatterne Bjørn Hatterud og Caroline Ugelstad Elnæs, med utstillingsdesign av HAiKw/. Deler av utstillingen vil også kunne ses på Det Norske Teatret.

Det vil også utgis en publikasjon med samme navn, redigert av Bente Riise, med grafisk design av Den Luca


Avbildede ikoner er:

Gerd Brantenberg, Per Barclay, Maurice Budini, Lill-Ann Chepstow-Lusty, Christeene, Vaginal Davis, Turid Eikvam, Cårejånni Enderud, Reidar Engesbak, Liv Finstad, Rolf Flatmo, Morten Sortodden, Stein Fosslie, Kim Friele, Halvard Haldorsen, Arne-Harald Hanssen, Dag Johan Haugerud, Armand Henriksen, Sven Johannessønn Henriksen, David Hoyle, Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen, Brita Møystad Engseth, Mona Nesje, Ulf Nilseng, Kjell Nordström, Kristin Norderval, Nelly Nylon, Genesis P-Orridge, Esben Esther Pirelli Benestad, Catherine Opie, Tom Ovlien, Morten Rudå, Svein Skeid, Calvin Ray Stiggers, Siri Sunde, Gudmund Vindsun, og Øyvin Palm.


I forbindelse med utstillingen vil det også være en offentlig arrangementrekke. Detaljer om programmet vil annonseres fortløpende. Programmet kurateres av formidlingsansvarlig for Fotogalleriet Håkon Lillegraven og programkoordinator Miki Gebrelul.

Utstillingen på Fotogalleriet kurateres av kunstnerisk leder for Fotogalleriet Antonio Cataldo.


Bilde: Maurice Budini av Fin Serck-Hanssen. © Fin Serck-Hanssen/BONO 2022

siste