Nyheter

FOTOGALLERIET ØNSKER FORSLAG TIL KUNSTPROSJEKTER

EN SPENNENDE MULIGHET TIL Å UTVIKLE ET PROSJEKT TIL FOTOGALLERIETS UTSTILLINGSPROGRAM I 2019/20

Norske og internasjonale kunstnere som arbeider med fotografi og lysgenererte prosesser i et utvidet felt inviteres med dette til å sende inn forslag til prosjekter. Det ønskes materiale knyttet til søkernes kunstneriske praksis, sammen med en prosjektskisse som kan utvikles videre i samarbeid med institusjonen. Søknaden kan være basert på uavhengig produserte arbeider som ikke tidligere er vist, prosjekter under utvikling eller forslag til prosjekter som ennå ikke er realisert.

Fotogalleriet tilbyr kuratorisk veiledning så vel som teknisk støtte til prosjektet som velges ut. Videre tilbys også muligheten til å utvikle et diskursivt og pedagogisk program som vil være knyttet opp mot prosjektet.

Fotogalleriet ligger sentralt plassert i Oslo og er en institusjon som er dedikert til visning og utforskning av fotografiet som kunstnerisk uttrykk og kritisk praksis for å bearbeide lys og miljøer innen kulturelle, politiske og konseptuelle formater. Siden oppstarten har Fotogalleriet utforsket og utfordret det fotografiske mediet gjennom å presentere et mangfold etablerte og nytenkende fotografiske posisjoner, ved å fremme kunstnerskap somDiane Arbus, Lene Berg, Bill Brandt, Ida Ekblad, Ane Hjort Guttu, Matias Faldbakken, Marianne Heier, Christian Jankowski, Amar Kanwar, Kåre Kivijärvi, Lars Lauman, Eline Mugaas, Helmut Newton, Clemens von Wedemeyer, and Christopher Williams og andre.

Vi ønsker skisser til utfordrende prosjekter som har et behov for offentliggjøring, og ideer om hvordan prosjektet kan ferdigstilles og gjennomføres fra kunstnere i etableringsfasen så vel som etablerte kunstnere.Mer informasjon om søknaden kan leses nedenfor:

Søknadsfrist

Søndag 19. august.

Valgbarhet

Alle praktiserende kunstnere kan søke, enten som enkeltindivider eller som grupper/kollektiver som har eller ikke har en samarbeidende praksis.

Budsjett

Et grunnbudsjett vil bli avsatt til prosjektet av Fotogalleriet. Søknaden trenger ikke å skissere et budsjett for det foreslåtte prosjektet, men ettersom ytterligere finansiering vil kunne bli nødvendig ønskes ideer til aktuelle finansieringskilder.

Planløsning

Planskisse for galleriet kan lastes ned her.

Denne er å regne som en referanse og det forventes ikke at prosjektet ved nåværende tidspunkt skal være tilpasset galleriets planløsning. Søkere oppfordres til å tenke forbi galleriets fysiske rammeverk og søknaden vil bli vurdert ut fra kvalitet, oppfinnsomhet, sammenheng med søkerens kunstneriske praksis og evne til å tenke og utfordre rammer og kategorier innenfor feltet.

Søknadsmateriale

Materialet kan sendes på mail til: [email protected]

Størrelsen på materialet må ikke overstige 20 MB.

Søknaden skal inneholde følgende:

  • En kortfattet prosjektbeskrivelse (maks to sider);
  • Et sammendrag eller CV, med navn, adresse og telefonnummer;
  • Helst en PDF med 10 bilder (må ikke overstige 10 MB). Alternativt 10 bilder i jpg-format hvor hvert bilde er maks 2 MB.Det er også mulig å sende linker til filer, begrenset til 2 videofiler;
  • En kortfattet tekst som redegjør for kunstnerisk praksis, erfaring og teoretiske referansepunkter eller scannede kopier av to anmeldelser (om aktuelt).

Språk

All skriftlig dokumentasjon må være på et av de skandinaviske språkene eller engelsk.

Utvelgelsesprosess

Søknadene vil bli vurdert av en jury bestående av Fotogalleriets kunstneriske leder sammen med minst to profesjonelle representanter fra kunstfeltet.

Søkere vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Aktuelle kandidater vil kunne bli kontaktet av Fotogalleriet med en forespørsel om utfyllende informasjon om prosjektet før en endelig avgjørelse blir fattet.

Ved spørsmål ønskes søkeren velkommen til å kontakte gallerikoordinator Martina Petrelli på telefon: (+47) 22 20 05 59 eller på E-post: [email protected]


OM FOTOGALLERIET

De anerkjente kunstnerne Dag Alveng og Tom Sandberg startet Fotogalleriet sammen med Bjørn Høyum i en kjeller i 1977 som et kreativt episenter for nyskapende fotografiske praksiser. Siden har Fotogalleriet vært dedikert til å presentere både norske og internasjonale kunstnere og til å analysere den hurtige utviklingen til et felt som stadig har sprengt grenser ­hva gjelder så vel teknologiske som estetiske endringer.

Gjennom sitt engasjement knyttet til research og samarbeid med kunstnere er Fotogalleriet en ledende institusjon i kunstfeltet.

siste