Nyheter

Nordic Dummy Award

Fotogalleriet kan med glede annonsere finalistene til Nordic Dummy Award. De ni fotobøkene er nå på turné og vinneren kåres i begynnelsen av 2019.

Nordic Dummy Award er en unik pris, som presenterer nye fotografiske trender i de nordiske landene, initiert for å stimulere til ny fotografisk produksjon innen feltet ved å styrke fotoboken som et selvstendig kunstnerisk medium.

En jury bestående av profesjonelle fagpersoner innen kunstfeltet velger et utvalg finalister. De ni nominerte fotobøkene vises på en rekke ulike institusjoner i de nordiske landene og vinneren vil bli annonsert tidlig i 2019.
Boken blir publisert av Kehrer Verlag, Heidelberg (DE).

I år bestod juryen av Katrín Elvarsdóttir (kunstner, direktør og medgrunnlegger av The Icelandic Photography Festival, Reykjavik, IS), Annika von Hausswolff (kunstner og professor i fotografi ved Akademin Valand, Göteborg, SE), Katarina Skjønsberg (kunstner og vinner av NDA 2016, Oslo, NO), Tuukka Kaila (kunstner og medgrunnlegger av Rooftop Press, Helsinki, FI), Jesper Rasmussen (kunstner og medgrunnlegger av Space Poetry, og tidligere direktør for Jutland Art Academy, Aarhus, DK) og Antonio Cataldo (kunstnerisk leder, Fotogalleriet, Oslo, NO).

Under følger en oversikt over de nominerte fotobøkene og informasjon om turnéen.


NOMINERTE FOTOBØKER 2018

Øystein Agerlie — Encyclopedia of Man
I det forrige århundre nådde besettelsen rundt humanismen et høydepunkt. I tillegg oppsto en kakofoni av katalogisering og arkivering på grunn av økt tilgjengelighet av teknologisk formidling. I forlengelsen av dette har vi fått tilgang til menneskets ondskap. Encyclopedia of Man er en samling bilder fra tidlig 1900-tallet. Ved å fokusere på mindre detaljer og personlige fortellinger søker boken etter øyeblikk som definerer vårt dagligdagse liv, herunder det uvanlige, det uhyggelige og det alminnelige. Dette blir en del av våre private liv gjennom hverdagslig fotografi. Det er i forskjellene mellom de usedvanlige slektskapene i menneskers liv at boken utfordrer det uoppnåelige målet om å skape et menneskehetens leksikon.
Agerlie ble født i Norge i 1981. Han bor og arbeider i Oslo (NO).

Celeste Arnstedt & Petter Wessel — Olivenbjerget
Olivenbjerget er et intimt portrett av tosomhet. Denne nye enheten utfordrer religiøse og filosofiske forutsetninger for Oljeberget – med en ubevisst påvirkning på vårt handlingsrom i vesten. Tosomheten stiller seg nysgjerrig til alt den oppfatter, fra naturen til objekter og kjønn. Fra Oljeberget setter enheten grenser for hva den kan gjøre og hva den er. Tilbake i ungdommelig lek og lettelse glemmer den instruksjoner og tillater seg å utforske – ‘the truth is not sole, but a world full of various interpretations’. Enheten i Oljeberget er ikke enten kvinne eller mann, den er to personligheter og noen ganger bare en.
Arnstedt og Wessel ble født i Danmark og Norge i 1995. Begge to bor og arbeider i København (DK).

Theo Elias — Smoke
Denne boken tilnærmer seg hukommelse gjennom fotografi. ”I’ve always had bad memory. At some point, I realised that my life would start slipping away from me unless I documented it,“ sier kunstneren. “I started taking photos. In the summer of 2011, all of my close relationships were full of conflicts. I wanted to go away –to disappear. I had the idea that I could take a new identity elsewhere. I went north, seeking loneliness. I talked to strangers. I looked at the mountains –and climbed them. I tried to find meaning. Photographing was comforting. Every time I pressed the shutter, it was liberating. Today, after many trips, and shared cigarettes, this is a story about what no longer is, and maybe never really was.”
Elias ble født i Sverige i 1985, og bor og jobber i Stockholm (SE).

August Eriksson — Kaihogyo
Når en buddhistisk munk har gått 1000 runder rundt Mount Hiei har han dekket en distanse som er lik jordas omkrets. Det heter ‘kaihōgyō’. På slutten av turen oppnår munken en form for identifisering med Buddahs utstråling som kalles ’F’udō Myōō’. Boken følger en munk gående om natten på sin siste runde. Bildene reflekterer spenningen mellom et sentralt perspektiv, ved å tegne et sterkt skille mellom subjekt og objekt, og bevegelsen som benekter dette synspunktet.
Eriksson ble født i Sverige i 1971. Han bor og arbeider i Stockholm (SE).

Anna Hyvärinen — Lost Identity
‘What you once knew is not anymore,’ sier kunstneren, mens presset til å forandre seg for å tilpasse seg en ny kultur er like sterkt som motstanden. ‘Who are you without the familiar roles that once defined you?’ er spørsmålet bak selvportrettene som presenteres i denne boken. Bildene prosesserer følelser av ensomhet og frustrasjon, som har ført til en uunngåelig transformasjon kunstneren gjennomgikk på sin egen reise mot integrering i Danmark.
Hyvärinen ble født i Finland, 1980. Hun bor og arbeider i København (DK).

Ole Nesset — Unburdened Migration
Unburdened Migration er et bokprosjekt i fire bind, med en målsetting om å gi en innbilt leser ulike innfallsvinkler til et komplisert og vanskelig tema. Med en sirkulær tilnærming fordyper Unburdened Migration seg i menneskelig migrasjon. Spesielt går boken inn i det som fra et Euro-Amerikansk, og muligens nordisk perspektiv, formidles som en pågående krise. Bøkene setter i gang en fabulering der vi kan forestille oss en grenseløs verden og menneskene som fugler.
Nesset ble født i Norge, 1994. Han bor og arbeider i Göteborg (SE).

Steffen Kloster Poulsen — 6 not taken // You Deserve Hell
Denne boken består av to deler og kan leses i enhver rekkefølge. 6 not taken er en historie om et uhyggelig møte. Kunstneren fikk plutselig tilgang til sin Onkel Evald fotografier, en amatørfotograf han aldri møtte. I 2014 mottok kunstneren Evalds arkiv fra sin far, og fortsatte sin reise for å bli kjent med Evald. Mens han lagde kontaktark la han merke til likheter mellom sin egen og Evalds fotografiske stil. Han forsøkte å se på sitt eget arkiv på samme måte, som ren visuell informasjon. Bokens tittel spiller på denne ulegemliggjorte konfrontasjonen, inspirert av et notat fra baksiden av Evald’s Zeiss Ikon 6x6 kamera, som inneholdt en filmrull der bare halvparten var brukt – resten brukte kunstneren for å fotografere Evalds familie.
You Deserve Hell er en kvasireligiøs eksperimentell og visuell fortelling om en selvdestruktiv karakter fra den menneskelige rasen og dens begynnelse, historie og mulige fremtid. Tittelen er hentet fra et skilt, holdt av en Brasiliansk gatepredikant i et bilde: “Você merece o inferno”.
Poulsen ble født i Danmark, 1990. Han bor og arbeider i København (DK) og Tokyo (JP).

Matilde Søes Rasmussen — Uprofessionel [Unprofessional]
“I grease my nipples with the oil of sweet almonds because pink silicone nipples stickers have turned mine into little, dry blackberry buds. I hide my tampon string between my butt cheeks because I have to wear a thong even though I’m menstruating. I dream about warm nights with money and Riesling on top of Chinese hotels, and choking with large biceps on soft sheets.” Slik kommenterer Søes Rasmussen, mens hun reiser til Asias storbyer. Fotografen dokumenterer modeller hun bodde sammen med i såkalte «modelleiligheter», samtidig som hun søker å omgjøre maktposisjonene i profesjonell bildeproduksjon, og krever tilbake ‘our own faces and bodies’ og til slutt skape ‘our own narrative.’
Rasmussen ble født i Danmark, 1990. Hun bor og arbeider i Göteborg (SE).

Tina Umer — Danish Mountains
Denne boken er tung som en murstein, slik det også kommer frem i tittelen Danish Mountains. Det er en personlig refleksjon om bybildet og landskapet som utgjør vår oppfatning, ligner våre visjoner og som prosjekterer fortiden til våre omgivelser. Fjelltopper, fjellkjeder, fjellvegger, spisser og klimakser, som vi erobrer eller går glipp av. I motsetning til å tilpasse eller omfavne.
For den som ikke kjenner til landets flate natur går ordspillet forbi. Danmark har en gjennomsnittlig høyde på 31 meter og i det perspektivet vil en høyde over 100 meter bli regnet som et fjell.
Umer ble født i Slovenia, 1991. Hun bor og arbeider i Göteborg (SE).


TURNEPLAN FOR DE NOMINERTE FOTOBØKENE 2018/2019

15. – 23. september, 2018
Landskrona Foto Festival (SE)

28. – 29. september 2018
Fotobok Gbg 18, Göteborg (SE)

4. – 7. oktober, 2018
Photobookweek Aarhus/ Galleri Image, Aarhus (DK)

15. – 28. oktober, 2018
The Finnish Museum of Photography, Helsinki (FI)

1. november — 13. desember, 2018
Fotogalleriet, Oslo (NO)

5. – 18. november, 2018
Northern Photographic Centre, Oulu (FI)

26. november – 16. desember, 2018
Centrum För Fotografi, Stockholm (SE)

18. – 20. januar, 2019
Tromsø Kunstforening, Tromsø (NO)

28. januar – 10. februar, 2019
Galleri Format, Malmö (SE)

19. februar – 3. mars, 2019
Fotografisk Center, København (DK)

16. – 26. mars, 2019
Reykjavik Museum of Photography, Reykjavik (IS)

8. – 21. april, 2019
Kristiansand Kunsthall, Kristiansand (NO)

29.04. – 12.05.2019
Hordaland Kunstsenter, Bergen (NO)


Spørsmål og henvendelser vedrørende Nordic Dummy Award kan rettes til kommunikasjonsansvarlig hos Fotogalleriet, Hans E. Thorsen ([email protected])

OM FOTOGALLERIET
De anerkjente kunstnerne Dag Alveng og Tom Sandberg startet Fotogalleriet sammen med Bjørn Høyum i en kjeller i 1977 som et kreativt episenter for nyskapende fotografiske praksiser. Siden da har Fotogalleriet vært dedikert til å presentere både norske og internasjonale kunstnere og til å analysere den hurtige utviklingen til et felt som stadig har sprengt grenser ­hva gjelder så vel teknologiske som estetiske endringer.
Gjennom sitt engasjement knyttet til research og samarbeid med kunstnere er Fotogalleriet en ledende institusjon i kunstfeltet.

Nordic Dummy Award arrangeres av Fotogalleriet i Oslo og ble initiert av Fotogalleriet og Forbundet frie fotografer i 2012.

siste