Nyheter

LET'S TALK ABOUT IMAGES 2.1.0 #EXERCISE NO. 3: SALVATORE VITALE

Salvatore Vitale presenterer øvelse nr. 3 for Let’s Talk about Images 2.1.0, i samtale med Vilde M. Horvei og Philip Di Salvo

Utstillingsperiode: 29. april – 4. mai
Sted: Instagram og http://redoubt.salvatore-vitale.com

Åpningssamtale med Vilde M. Horvei: onsdag 29. april, 16:00 (norsk tid) på Zoom (link: https://us02web.zoom.us/j/83125742412)

Avsluttningssamtale med Philip Di Salvo: søndag 3. mai, 16:00 (norsk tid) på Instagram Live

I forsøk på å håndtere den pågående krisen, har Fotogalleriet invitert anerkjente og unge kunstnere til å guide oss gjennom tankeprosesser, skape alternative rom for kritisk tenkning og foreslå ny former for samhold, under tittelen Let's Talk about Images 2.1.0. Over de neste åtte ukene vil vi presentere en serie prosjekter av kunstnere som analyserer, stiller spørsmål ved og utforsker vår tid.

Vi er stolte over å annonsere programmets tredje uke, et prosjekt utviklet spesielt for Fotogalleriets Instagram av kunstner, redaktør og formidler Salvatore Vitale.

Med utgangspunkt i hans pågående prosjekt How to Secure a Country (2014–2019), vil den italienske, Zurich-baserte kunstneren, redaktøren og underviseren Vitale presentere tre samkjørende verk i Fotogalleriets Instagram-feed, og delta i to direktesendte samtaler med skribent og kurator Vilde M. Horvei og journalist og akademiker Philip Di Salvo.

Ikke ulikt Norge, er Sveits kjent som et av de tryggeste landene i verden og kjennetegnes av effektivitet og prestasjon. Men hvordan sikrer staten og private aktører disse dyrebare verdiene, som er like mye grunnleggende behov som det er en milliardindustri? Og, hvor mye frihet er innbyggerne villige til å gi slipp på til fordel for vår felles sikkerhet?

Spørsmål som disse har fått forsterket aktualitet i lys av de nye lovene og reguleringene som nylig har blitt innført i en rekke demokratiske land for å begrense spredningen av Covid-19-viruset. Verk som Vitales understreker utviklingen av en kultur som baserer seg på å sikre, beskytte, forsikre og unngå, støttet av tilstedeværelsen og produksjonen av nasjonal sikkerhet, som i økende grad gjør seg synlig i den pågående internasjonale krisen. Vitales øvelse trekker linjer til en felles dissonans i den sveitsiske og norske nasjonalfølelsen som grunner i natur og historiske ‘nøytralitet’, samt en felles undererkjennelse av vår deltagelse i den moderne militariseringen av nasjonale grenser og sikkerhet.

I Lets Talk about Images 2.1.0 vil Vitale presentere sitt arbeid i et nytt format skreddersydd for dette øyeblikket og dets behov, som inviterer publikum til å være vitne til en fotografisk direktesending av et usynlig, militært anlegg i de sveitsiske alpene med tittelen Retreat! Restless Landscape (2020), og til å laste ned digitale ‘panedmiplakater’ som kombinerer arkivbilder fra sveitsiske biomedisinske fakulteter og tekste fra offisielle nasjonale pandemi-protokoller, med tittel ABC – Attitude/Behavior/Code (2020). Samlet danner de to prosjektene grunnlag for refleksjon rundt naturens usynlige trusler og hva vi er villige til å oppgi for å nøytralisere dem.

Utstillingens åpningsdag vil markeres av en dialog mellom Vitale og den norske skribenten, kuratoren og akademikeren Vilde M. Horvei på Facebook og Zoom kl. 16:00 onsdag 29. april. Søndag 3. mai vil en redigert presentasjon av et tidligere verk, The Reservoir (2019-20) som visualiserer forbindelsene mellom biologiske og digitale virus kjent som ‘malware’ bli gjort tilgjengelig på Fotogalleriets Instagram TV i 48 timer, etterfulgt av en avsluttende dialog mellom Vitale og forsker og journalist Philip Di Salvo. Deres samtale tar utgangspunkt i en artikkel som vil komme på trykk i neste utgave av maize magazine i juni 2020, og publikum oppfordres til å delta aktivt i samtalen med spørsmål.

Vitales prosjekt vi oppdateres daglig på Fotogalleriets Instagram, og en link til prosjektet Retreat! Restless Landscape (2020) vil bli gjort tilgjengelig på Fotogalleriets nettside og Instagrambio. Dette nettstedet vil fortsette å være aktivt etter Vitales øvelse er avsluttet.

OM DELTAKERENE

Salvatore Vitale (f. 1986, Palermo, Italia) er en kunstner, redaktør og formidler med base i Sveits. Han har en MFA fra Kunsthøyskolen i Zürich. I sin flerfordige kunstneriske praksis og forskning, konsentrerer Vitale seg om utviklingen og kompleksiteten i moderne samfunns utforskning av maktstrukturer, visuell politikk og teknologi, ved bruk av utvidet dokumentarisk analyse, inklusive fiktive element, spekulativ historiefortelling og en variasjon av visuelle former. Hans arbeid inkluderer fotografi, video, lyd, tekst og muntlig diskurs, kommunisert gjennom bøker, samtaler, redaksjonelle kontekster, undervisning og utstillingsdesign. Han har blitt prisgitt internasjonalt, inkludert sveitsisk kulturråds stipend (2015-2016), the PHmuseum Award Grant (2017), Swiss Design Awards (2018), Foam Talent (2018), Punctum Award (2018) og Pro Helvetia Shanghai forskningsstipend (2019-2020).

Vitaels arbeid har blitt utstilt i museum og ved fotofestivaler internasjonalt. Han har hatt soloutstillinger på Swiss Foundation for Photography, Winterthur (2018); Photoforum Pasquart Biel/Bienne (2017); MOCAK – Museum of Contemporary Art, Krakow (2018), Hamburg fotografitreinnale (2018), og er også medgrunnlegger av og ansvarlig redaktør for YET magazine, et internasjonalt forografitidsskrift med base i Sveits, som fokuserer på utviklingen av fotografiske praksiser innen samtidskunstfeltet.

Philip Di Salvo er postdoktor ved Univerità della Svizzera italiana (USI)s institutt for media og journalistikk, hvor han forsker på varsling, gravende journalistikk, internettovervåkning og forholdet mellom journalistikk og hacking. Ved USI forleser han i journalistikk på Bachelor- og Masternivå. Di Salvo fullførte sin doktorgrad i kommunikasjonsvitenskap ved USI med en dissertering om adopteringen av krypterte varslingsplattformer i journalistikken sommeren 2018. Siden den gang, har Di Salvo også forelest ved NABA – New Academy of Fine Arts i Milano, Italia. Som frilansjournalist skriver han for Wired, Motherboard/VICE,Esquireog andre utgivelser som tar for seg sosiale konsekvenser av teknologi. Ved USI, er han også tilsatt ved European Journalism Observatory (EJO) som italiensk redaktør.

Vilde M. Horvei er en skribent, kurator og formidler som bor i Oslo, Norge. Hun fullførte sin master i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo med en oppgave om behovet for å redefinere det stedsspesikke i møte ny teknologi. Hun bidrar jevnlig til utgivelser som Kunstkritikk, Billedkunst,Morgenbladetog underviser i teori ved Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO, kunsthåndverksavdelingen). Hun jobber også for øyeblikket som kurator for samtidskunstprosjekter ved Munchmuseet og utvikler et digitalt tidsskrift om kunst og teknologi under tittelen The Grey Box.

OM LET'S TALK ABOUT IMAGES 2.1.0

Let’s Talk About Images 2.1.0 er et #blihjemme-program initiert og produsert av Fotogalleriet i Oslo, Norge. Programmet finner sted fra 16. april til 7. juni 2020. De deltakende kunstnerne blir annonsert ukentlig over Fotogalleriets Instagramkonto hver mandag. Følg oss på Instagram for følge programmet utvikling og de ulike prosjektene.

Kunstnerisk leder for Fotogalleriet Antonio Cataldo uttaler:

Vi blir ikke heldigitale, men benytter oss av de bredt tilgjengelige plattformene vi har til rådighet for å holde liv i viktige diskusjoner. Dette er i tråd med vår samfunnsoppdrag om å fungere som en katalysator for banebrytende kunstpraksiser, og å gi kunstnere støtte og en plattform til å fortsette deres arbeid i denne usikre tiden. Ved å gjøre dette håper vi å kunne gi dem og publikum en arena til å tenke fritt, uavhengig, og å dele ulike verdener og tilstander med andre.

For mer informasjon om programmet trykk HER eller kontakt oss på [email protected].

siste