Nyheter

La oss snakke sammen

Oslo, 9. november 2020

La oss snakke sammen!

Kjære venner, kollegaer, besøkende, naboer, forbipasserende, og medborgere lokalt og internasjonalt,

Fra mandag 9. november stenger vårt fysiske visningsrom i Møllergata 34 midlertidig for besøkende grunnet nye COVID-19 reguleringer fra Oslo kommune. Vi vil fortsette å være tilgjengelige for de som skulle trenge oss, og inviterer dere med dette til å tak kontakt med oss i den kommende perioden, dersom dere har spørsmål om vår virksomhet eller bare trenger noen å snakke med.

Den beste måten å støtte det levende kunstfeltet på er å støtte kunstnere og deres muligheter til å uttrykke seg fritt og delta aktivt i kritiske samtaler og diskusjoner rundt det sivile og politiske samfunnet, kunnskapsproduksjonen og -tilgjengeliggjøringen av den. Digitalt, risikerer vi at intimiteten og fortroligheten i samtalene mellom oss rundt store og små, samfunnsrelevante og eksistensielle spørsmål går tapt. I verste fall, sosialt begrenset til hver vår digitale ‘firkant’, kan disse møtene i digitale rom føre til en opplevelse av isolasjon, utenforskap og økt polarisering mellom mennesker.

Vi lever i en tid der de mest sårbare aspektene og deltakerne i samfunnet er utsatt for høy risiko, som krever vår oppmerksomhet og solidaritet for demokratiets velgående og for å unngå fremmedgjøring og ensomhet. Vi ønsker å holde liv i essensielle samtaler for oss som individer og medborgere i den krevende perioden vi står overfor, og ønsker dere derfor velkommen til å kontakte oss – for profesjonell støtte eller kunnskap, eller simpelthen for å høre en vennlig stemme og å snakke uformelt og personlig om den utfordrende tiden vi kollektivt befinner oss i.

Som et sted dedikert til produksjonen av kunnskap gjennom kunstnerisk virke og formidling vil Fotogalleriet fortsette å utfordre institusjonens rammer - både eksternt og internt. Vi vil søke former og formater hvor vi på best mulig måte kan bidra til et sivilt felleskap der normer, fordommer og ideer kan testes og utfordres.

Ettersom pandemien forsterker eksisterende forskjeller og ulikheter, har vi et sosialt ansvar for å fortsette vårt arbeid som kunstinstitusjon, som er en daglig øvelse i å utvide vårt perspektiv, gå i dialog, og utvise omtanke og ansvar for andre mennesker, deres opplevelser og livserfaringer. Kunsten har alltid spilt en viktig rolle i sivilsamfunnet ved å synliggjøre og avsløre strukturell ulikhet og urettferdighet.

Vi jobber fortsatt iherdig for å skape både fysiske og ikke-fysiske møtepunkter for fremtiden og inviterer alle til å sende eller ringe inn deres tanker/forslag om hvilken rolle en kunstinstitusjon kan spille i vårt samfunn – det være seg uformelle eller formelle tanker, eller helt enkelt for en vennlig hilsen og anerkjennelse av vårt felles ønske om positiv forandring.

Fotogalleriets ansatte har ikke spesialkompetanse innen psykisk helse. Vi oppfordrer alle som opplever psysiske helseutfordringer til å oppsøke profesjonelle lavterskelstilbud som Mental helses døgnåpne hjelepetelefon: 116 123. Andre hjelpetelefoner og nettsteder kan dere finne en oversikt over her: https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder. Hvis det står om liv og helse, ring 113.

Ingen skal stå i dette alene.

Ta vare!

Antonio, Kunstnerisk leder,
T: +47 469 74 035 E: [email protected]

Una, Produksjons- og administrasjonsleder
T: +47 418 54 649 E: [email protected]

Håkon, Formidlingsleder
T: +47 966 47 505 E: [email protected]

Alf, Teknikker
T: +47 466 60 609 E: [email protected]

Sindre, Formidler
E: [email protected]

Linn, Formidlingspraktikant
E: [email protected]

Arash, Presse- og kommunikasjonskonsulent
E: [email protected]

Niels, Digitalt innholdskonsulent
T: +45 203 61 534 E: [email protected]

Morten, Anne, Thora and Andreas, Styret
E: [email protected]

siste