Nyheter

Le Book Club - kapittel 3

29.01.2020 - 03.02.2020
ÅPNING 29.01.2020, 18:00

I samarbeid med kunstner Nina Strand og den Paris-baserte duoen Anna Planas og Pierre Hourquet, er Fotogalleriet stolte over å presentere Le Book Club. En utstilling dedikert til fotoboken som et utstillingsrom i seg selv, fordelt over fem ulike kapitler.

Fotoboken er et objekt i forandring, et objekt som er i stand til å spre seg over store avstander til ulike tider (også utenfor det definerte og autoritære utstillingsrommet). Med sin potensielle bevegelse utfordrer den utstillingsrommets politiske arkitektur og dets koloniale, patriarkalske natur. Å utvikle en fotobok er å dra på en reise; politisk, seksuelt, geografisk, kroppslig, som radikalt forandrer både det reisende objektet og leseren som ønsker den velkommen. Hvor enn den reiser, trer fotoboken inn i nye kontekster, nye samfunn, får midlertidige nasjonaliteter og utfordrer landegrenser.

Gjennom fem kapitler fordelt over fem uker, vil utstillingen Le Book Club utforske fotoboken som utstillingsrom. Gjennom skapelsen av et dekonstruert, utvidet og eksperimentelt visningssted, vil vi teste det fotografiske bildet på ulike måter, i forsøk på å unngå stereotypier og gitte forestillinger. Et nøkkelspørsmål vil være hvorvidt boken kan agere som det primære utstillingsrommet. Og hvis det går, hvordan vil dette utstillingsrommet være?

KAPITTEL 3: MARIE SJØVOLD OG NADINE WIETLISBACH

29. januar - 3. februar

29. januar, 18:00-20:00:
Utstillingsåpning: En presentasjon i fire deler av Marie Sjøvolds bok «The Practice of Presence»

Den norske kunstneren Marie Sjøvold vil presentere en spesialutgave av hennes kommende fotobok The Practice of Presence. Boken er resultatet av et år hvor Sjøvold har fulgt en rekke strenge begrensninger, som hun har satt for seg selv, hva gjelder bruk av sosiale media og hennes smarttelefon. Fotografiene sier noe om det å være i en verden med litt færre inntrykk og selvpåførte avbrytelser. Hun beskriver publikasjonen som en fotobok(s) – en kombinasjon av en fotobok og en fotoboks. Sjøvold sikter på å utforske hvordan boken kan bli lest og utstilt avhengig av sin plassering i ulike fysiske og sosiale settinger, i og utenfor visningsrommet.

3. februar, 18:00-20:00:
En forelesning av Nadine Wietlisbach «Tacos and cherries, Perspectives on interlinking curatorial and discursive practices on Fotomuseum Winterthur».

Til denne uken, har vi også invitert Nadine Wietlisbach, direktør for Fotomuseum Winterthur, til å holde en forelesning om eksperimentelle utstillingsformat som reagerer dynamisk til pågående fotografiske og kulturelle utviklinger med sikte på å nå et globalt publikum. Fotomuseum Winterthur er en foregangsinstitusjon for nytenkning rundt fotografi i et utvidet felt, i takt med mediets hyppige teknologiske utvikling på tvers av verktøy og plattformer, gjennom å utfordre vår forståelse av fotografiet. Ved å utfordre fysiske visningsrom og virtuelle forum, har institusjonen investert å undersøke sine samlinger av kunst, bøker og annet materiell, inkludert sitt digitale arkiv.

For å lese hele programmet for Le Book Club, klikk HER.

OM DELTAGERNE

Marie Sjøvold er en fotograf og videokunstner som bor og arbeider i Norge. Hun har utgitt flere fotobøker og deltatt i utstillinger på Henie Onstad Kunstsenter, Bærum; Liepaja Museum, Liepaja; Centrum för fotografi, Stockholm; Deichtor Hallen, Hamburg; Kristiansand Kunsthall, Kristiansand; Nobels fredssenter, Oslo; Fotografisk Center, København; Trafo Kunsthall, Asker; og Calouste Gulbenkjan, Paris, blant andre. I 2012 mottok hun European Photo Exhibition Award fra Stiftelsen Fritt Ord. Sjøvolds verk er inkludert i kunstsamlingene til Stiftelsen Fritt Ord, Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Nadine Wietlisbachhar vært direktør for Fotomuseum Winterthur siden januar 2018. Fra 2015 til 2017 var hun direktør for Photoforum Pasquart Biel/Bienne, som etterfulgte hennes stilling som kurator ved Nidwaldner Museum i Stans, hvor hun var ansvarlig for alle samtidskunstutstillinger og -publikasjoner, samt presentasjonen av museets samling fra 2012 til 2015. I 2015 mottok hun Swiss Art Award (kritikk, publikasjon, utstilling) og var kurator i residens ved Museum of Contemporary Photography i Chicago. Wietlisbach har også grunnlagt the uavhengige visningsrommet Sic! Raum for Kunst i Lucerne i 2007. Hun er opptatt av mangfoldet innen det fotografiske mediet, og har en særlig interesse for den raske utviklingen av fotografisk teknologi og dennes diskurs.

TAKK TIL
Fotogalleriets hovedfinansiering kommer fra Norsk Kulturråd. Ytterligere finansiering mottas fra Norsk fotografisk fond (Nofofo). Fotogalleriet mottar delfinansiering fra Kulturdepartementet gjennom deres utstillingshonorarordning og fra Oslo kommune. Utstillingen Le Book Club er muliggjort gjennom generøs støtte fra Stiftelsen Fritt Ord, Acción Cultural Española og Pro Helvetia. Fotogalleriet ønsker også å rette takk til Forbundet Frie Fotografer (FFF) for vedvarende samarbeid.

Boken The Practice of Presenceer støttet av Stiftelsen Fritt Ord, Kulturrådet og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

siste