Nyheter

Le Book Club – Kapittel 4

05.02.2020 - 09.02.2020
ÅPNING 05.02.2020, 18:00

I samarbeid med kunstner Nina Strand og den Paris-baserte duoen Anna Planas og Pierre Hourquet, er Fotogalleriet stolte over å presentere Le Book Club. En utstilling dedikert til fotoboken som et utstillingsrom i seg selv, fordelt over fem ulike kapitler.

Fotoboken er et objekt i forandring, et objekt som er i stand til å spre seg over store avstander til ulike tider (også utenfor det definerte og autoritære utstillingsrommet). Med sin potensielle bevegelse utfordrer den utstillingsrommets politiske arkitektur og dets koloniale, patriarkalske natur. Å utvikle en fotobok er å dra på en reise; politisk, seksuelt, geografisk, kroppslig, som radikalt forandrer både det reisende objektet og leseren som ønsker den velkommen. Hvor enn den reiser, trer fotoboken inn i nye kontekster, nye samfunn, får midlertidige nasjonaliteter og utfordrer landegrenser.

Gjennom fem kapitler fordelt over fem uker, vil utstillingen Le Book Club utforske fotoboken som utstillingsrom. Gjennom skapelsen av et dekonstruert, utvidet og eksperimentelt visningssted, vil vi teste det fotografiske bildet på ulike måter, i forsøk på å unngå stereotypier og gitte forestillinger. Et nøkkelspørsmål vil være hvorvidt boken kan agere som det primære utstillingsrommet. Og hvis det går, hvordan vil dette utstillingsrommet være?

KAPITTEL 4: FIN SERCK-HANSSEN OG JULIÁN BARON
5. - 9. februar

5. februar, 18:00-20:00:
Åpning av Fin Serck-Hanssens «HEDDA», etterfulgt av en samtale mellom Fin Serck-Hanssen og Nina Strand.

Den norske kunstfotografen Fin Serck-Hanssen presenterer sin kommende bok HEDDA. Over de siste årene har Serck-Hanssen fulgt og dokumentert den kjønnsbekreftende prosessen til Hedda, født i 1992. I forbindelse med dette kapittelet, vil den seneste dummyen bli presentert, og Serck-Hanssen vil ta oss gjennom prosessen med å lage boka, fra den første idéen til bok, ved hjelp av mood boards og tidligere dummyer.

HEDDA redigert av Tommaso Speretta, designet av Linda van Deursen og utgis på forlaget Damiani Editore. Orginalteksten skrives av Andrea Lawlor.

6. - 8. februar, 14:00-16:00:
«Identity», en workshopserie av Julián Baron på invitasjon av Fotogalleriet.

Den spanske kunstneren Julián Baron er en anerkjent kunstner innen formidlingsfeltet generelt, og særlig hva gjelder produksjon av fotobøker. Workshopene vil behandle personlige og kollektive identiteter, fra bilder av våre omgivelser til bruk av ulike teknologiske verktøy. Målet er å frigjøre oss selv fra konfesjonelle idéer om objekt, symbol og mening som vi gir til bilder. Workshopene er tilrettelagt for grupper, og spesielt for ungdommer og skoleklasser. For mer informasjon kontakt Karen Fosse Rosness på [email protected].

For å lese hele programmet for Le Book Club, klikk HER.

OM DELTAGERNE

Fin Serck-Hanssen har siden begynnelsen av 1980-tallet vært anerkjent nasjonalt og internasjonalt for sine fotografiske serier. Han har hatt soloutstillinger på Galleri Ø, Oslo; Henie Onstad Kunstsenter, Bærum; Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø; Helsinki Art Museum, Helsinki; Stenersen Museum, Oslo; og Fotogalleriet, Oslo. Hans arbeider er innkjøpt til et antall norske og internasjonale samlinger, blant andre Victoria & Albert Museum, London; National Museum of Photography, Film and Television, Bradford; Nasjonalmuseet, Oslo; Henie Onstad Kunstsenter, Bærum; Trondheim kunstmuseum, Trondheim; Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø; og Preus Museum, Horten.

Julián Baron var direktør og professor innen fotografi ved Blank Paper Escuela Online, Valencia og Castellón fra 2008 til 2015. I 2011 utga han sin først fotobok C.E.N.S.U.R.A. Hans arbeid har blitt utstilt på Centre d'Art Pompidou-Metz; Nederlands Fotomuseum; Get It Louder, Beijing; ChangJiang-biennalen, Chongqing; og Arts Santa Mònica blant andre. I 2008 presenterte han utstillingen Regimen Overflow, kuratert av Jorge Villacorta, i Luis Miró Quesada Garland Room i Lima, hvor et program med parallelle aktiviteter ble utviklet både i og utenfor utstillingsrommet. For øyeblikket koordinerer han det pedagogiske, collaborative og transversale nettprosjektet imagenred.org, som er støttet av Fotocolectania Stiftelsen.

Nina Strand virker som kunstner, skribent og er grunnlegger og ansvarlig redaktør for kunsttidsskriftet Objektiv. Hun har fått arbeidsstipend av Kulturrådet (2012-2020), mottatt støtte fra Norsk fotografisk fond i 2005 og 2015 og var mottaker av kunstkritikkstipendet fra Stiftelsen Fritt Ord i 2017. Strand skriver regelmessig essay om fotografi som bidragsyter til en rekke norske og internasjonale utgivelser, som Dagbladet, Morgenbladet, Camera Austeriaog Aperture. Strand har også utgitt fotobøkene Residency (working title)(2019), STAFETT(2019/17), Dr. Strand (2015) og So, how do you think you're doing(2008).

TAKK TIL
Fotogalleriets hovedfinansiering kommer fra Norsk Kulturråd. Ytterligere finansiering mottas fra Norsk fotografisk fond (Nofofo). Fotogalleriet mottar delfinansiering fra Kulturdepartementet gjennom deres utstillingshonorarordning og fra Oslo kommune. Utstillingen Le Book Club er muliggjort gjennom generøs støtte fra Stiftelsen Fritt Ord, Acción Cultural Española og Pro Helvetia. Fotogalleriet ønsker også å rette takk til Forbundet Frie Fotografer (FFF) for vedvarende samarbeid.

Fotoboken HEDDA er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

siste