Nyheter

FOTOGALLERIET SØKER INFORMASJONSANSVARLIG

Spennende mulighet til å bli del av et dynamisk arbeidsmiljø!

Fotogalleriet søker en høyt motivert Informasjonsansvarlig for å underbygge og styrke sitt ambisiøse utstillings- og arrangementsprogram. Som Informasjonsansvarlig vil du opprette broer mellom Fotogalleriet og publikum gjennom målrettet informasjon om utstillinger, arrangementer og publikasjoner. Du vil også ha ansvar for å tilrettelegge for og skrive søknader for kommende prosjekter og arrangement. Stillingen involverer strategisk, kunstnerisk og kuratorisk planlegging i et motiverende miljø, der utviklingen av nye ideer omkring utstillingskonsepter, produksjon, utstillingsdesign, arrangementer og publikasjoner er i fokus.

Ønsket kandidat er strukturert, har høy arbeidskapasitet og jobber godt under press. Entusiasme for samtidskunst, samt interesse for research og tekstproduksjon på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen. Å levere effektiv kommunikasjon, samt evnen til å etablere og opprettholde en omfattende informasjons- og søknads-strategi, vil være avgjørende for å fremme Fotogalleriets kommunikasjon på en meningsfull måte. Relevant erfaring på tvers av kunstfeltet og høyere kunstutdanning er ønskelig.

Informasjonsansvarlig er del av Fotogalleriets team som består av kunstnerisk leder, utstillingsansvarlig, formidlingsansvarlig, praktikanter og tekniker. Stillingen rapporterer til kunstnerisk leder.

Arbeidsoppgaver

- Redaktør for nettsted med ansvar for praktisk implementering av informasjon og innhold; planlegge tidspunkt for publisering; ha direkte kontakt med kollegaer på tvers av teamet og eksternt for å utvikle innhold i tråd med institusjonens målsettinger; etablere og utvikle tidsplaner for informasjonsinnhenting, tekst, gjennomgang, godkjenning og formidling

- Utarbeide, planlegge og sende ut Fotogalleriets nyhetsbrev og pressemeldinger, samt styre institusjonens sosiale media

- Ansvar for søknadsskriving og rapportering knyttet til Fotogalleriets kunstneriske program; følge opp søknadsfrister og frister for rapportering, og for å levere rapporter i tide

- Planlegge søknadsprosesser til utstillinger og andre arrangementer som skjer i Fotogalleriets lokaler eller på Fotogalleriets initiativ i andre arenaer

- Utarbeide korte tekster for kommunikasjonsformål i samarbeid med leder for formidling og leder for utstillinger

- Koordinere informasjonsarbeid i samarbeid med de andre ansatte og personer som er involvert i prosjektet / prosjektene.

- Bistå kunstnere, kuratorer og andre som arbeider med Fotogalleriets programmering i forhold til søknadsmuligheter og støtte til utarbeidelse av søknader

- Opprettholde høy kvalitet på det skriftlige materiale når det gjelder lesbarhet, konsistens og tone

- Opprettholde og videreutvikle media relasjoner

- Opprette og kuratere digitalt innhold inkludert tekst, digital fotografi og video;

Styre utarbeidelse av årsrapport

Følgende kvalifikasjoner og kvaliteter blir vektlagt:

- Relevant arbeidserfaring;

- Høyere kunstutdanning eller annen relevant utdanningsbakgrunn;

- Uavhengig, nyskapende, strukturert, med høy implementeringsevne;

- Oppmerksom, utadvendt og løsningsorientert;

- Utmerkede kommunikasjonsevner;

- Utmerkede skriftlige og muntlige formuleringsevner på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

- Profesjonelle utviklingsmuligheter.

- Tilgang til et dynamisk kunstfaglig miljø.

- Et samarbeidende, kreativt og kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø.

Posisjonsprosent: 50%, 12 måneder.

Lønn: Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 20. januar 2021

Startdato: Snarest

Om Fotogalleriet

Fotogalleriet har vært Nordens første offentlige visningssted helt og holdent dedikert til fotografi siden 1977. Gjennom presentasjoner og produksjon av eksperimentelle fotografiske praksiser genererer Fotogalleriet diskusjon rundt billedproduksjon i dagens samfunn. De siste førti årene har Fotogalleriet presentert internasjonalt anerkjente kunstnere som Diane Arbus, August Sander, Kåre Kivijärvi, Thomas Hirschhorn og Amar Kanwar, samt fungert som et springbrett for kunstnere som Ida Ekblad, Ann Christine Eek, Matias Faldbakken, Eline Mugaas, Marianne Heske, Dag Alveng og Maria Pasenau. Fotogalleriet er et frirom for kunstnerisk og kuratorisk eksperimentering, så vel som et sentralt bindeledd mellom kunstnere i etableringsfasen og større institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. På 2000- tallet slo Morgenbladet fast at Fotogalleriet omdefinerte den fotografiske kanon gjennom sitt arbeid med unge kunstnere og ved å la disse komme til ordet. En ideell stiftelse, Fotogalleriets viktigste finansiering kommer fra Det Kongelige Norske Kulturdepartementet. Ytterligere finansiering er gitt av Norsk fotografisk fond (Nofofo) og Oslo Kommune.

Kontakt og søknad:

Vil du jobbe med oss? Vennligst sendes søknad digitalt med motivasjonsbrev, CV og referanser til [email protected] Merk søknad med “Søknad Informasjonsansvarlig”. Ufullstendige søknader vurderes ikke.

Spørsmål om stillingen kan rettes via telefon eller e-post til:

Kunstnerisk leder Antonio Cataldo, tlf. 469 74 035, [email protected]

Styreleder Morten Andenæs, tlf. 936 65 943, [email protected]
siste