Nyheter

Åpen utlysning: DKS Lab 2022

Åpen utlysning

Er du kunstner og har en idé du vil teste til DKS? Oslo Kunstforening og Fotogalleriet lyser ut fire plasser i DKS-LAB med søknadsfrist 28. februar. Profesjonelle kunstnere med et ønske om å sende inn søknad med formidlingsopplegg til DKS-portalen er velkommen å søke.

Krav til søknad

• Navn, adresse, telefonnummer og epost.
• Regional tilknytting til Oslo.
• Kort, ca. 350 ord, beskrivelse av idé til formidlingsopplegg og hvorfor du søker til DKS-LAB.
• Tenkt målgruppe (4. – 7. trinn, 8. – 10. trinn, videregående).
• Vedlegg: CV og portfolio alt. lenke til hjemmeside.

Søknad sendes til sofia (at) oslokunstforening.no senest 28. februar.

Om DKS-LAB

DKS-LAB er en faglig testlab for profesjonelle kunstnere innen visuell kunst som vil prøve ut formidlingsopplegg, basert på egen kunstnerisk praksis. Mer om ordningen her.

Målet med testlaben er å gi kunstnere mulighet for å prøve ut og tilpasse formidlingsopplegg før søknad sendes inn til DKS-portalen. Formidlingsoppleggene testes praktisk på det aktuelle klassetrinnet med mulighet for justeringer underveis.

Total arbeidstid for testlaben er 5 dager og honoreres. Samlinger og test av formidlingsopplegg skjer i Oslo.


TIDSPLAN

28. februar
Frist for å sende inn søknad til DKS-LAB OSLO

6. april
Første samling. Oppstart.

20. – 22. april
Andre samling. Om DKS og test av formidlingsopplegg på hverandre.

I løpet av april/mai
Første test av formidlingsopplegg i skolen.

9. mai
Tredje samling. Gjennomgang av og tilbakemelding på formidlingsopplegg.

I løpet av mai
Andre test av formidlingsopplegg i skolen.

15. august
Søknadsportalen til DKS åpner

1 okt.
Frist for å søke inn til DKS.

siste