Nyheter

​ÅPEN SØKNAD – PRAKTIKANT VED FOTOGALLERIET

Fotogalleriet tar imot en praktikant for en periode på minst tre måneder, hvorav arbeidstiden bør være minimum tre dager per uke. Praktikanten vi søker bør være åpen, entusiastisk og lærevillig. Oppstart vil være i midten av August 2017.

Praktikantens arbeidsoppgaver vil være å støtte galleriets team;

  • assistere arkiveringsprosess knyttet til Fotogalleriets 40-årsjubileum
  • assistere Fotogalleriets formidler under og i forkant av formidlingsopplegg
  • assistere koordinering/montering/demontering av utstillinger
  • assistere kunstnerisk leder og gallerikoordinator i gjennomføring av utstillingsåpninger
  • assistere tilrettelegging og vedlikehold av utstillingslokalet
  • assistere innkjøp av kontormateriell og nødvendig utstyr og andre oppgaver etter avtale med Fotogalleriets faste ansatte
  • koordinering av Fotogalleriets fotobokbutikk og bibliotek (bestilling av bøker, kommisjonsavtaler osv.)

Arbeidstiden til praktikanten vil i hovedsak være i galleriets åpningstider (tir-fre 12-17, lør-søn 12-16) og under galleriets arrangementer.


Praktikanten får en mulighet til å lære om den daglige driften av en kunstinstitusjon som Fotogalleriet, samt utvide sitt nettverk og få arbeidserfaring.Praksisplassen er ikke lønnet, men kan godtgjøres gjennom praksisavtale mellom Fotogalleriet og NAV, eller gjennom andre støtteordninger.En skriftlig søknad bør inneholde et motivasjonsbrev og CV, og kan sendes til:Stiftelsen Fotogalleriet
Møllergata 34
N-0179 OSLOEller på mail til
[email protected]
siste