Formidling

Venneskole prosjekt

En gang i året har vi invitert vi elever fra enten Elvebakken videregående skole eller Fystikkalléen vgs til Fotogalleriet for å sette opp utstilling av egne arbeider. Prosjektet er i samarbeide med fotofaget ved Media- og kommunikasjonlinjen på skolene. Elevene produserer egne verk under veiledning fra faglærere og gjestefotografer, samt formidlingsansvarlig på Fotogalleriet. I tillegg har elevene selv produsentansvar for utstillingen og står som kuratorer, markedsførere og montører.

Prosjektet utforsker nye formidlingsmetoder knyttet til gallerivirksomheten som er Fotogalleriets kjernevirksomhet. Ved å åpne galleriet for elevenes egne bilder ønsker Fotogalleriet å utvikle og utfordre etablerte forståelser av kunstformidling. Fotogalleriet ønsker å være i en aktiv dialog med publikum, og venneskoleprogrammet er en del av Fotogalleriets formidlingsstrategi rettet mot barn og unge. Prosjektet vil stimulere til deltakelse og diskusjon, og er i den forstand også viktig for å realisere kunstens samfunnsrolle som utfordrer og meningsskaper.For spørsmål og mer informasjon, kontakt formidlingsansvarlig:

Annika Hagstrøm
Epost: [email protected]
Telefon: (+47) 92 28 81 09/ (+47) 22 20 05 59

siste