Formidling

Venneskole prosjekt


En gang i året inviterer vi elever ved Elvebakken videregående skole til Fotogalleriet for å sette opp utstilling av egne arbeider. Prosjektet er i samarbeide med fotofaget ved Media- og kommunikasjonlinjen på skolen. Elevene produserer egne verk under veiledning fra faglærere og gjestefotografer, samt formidlingsansvarlig på Fotogalleriet. I tillegg har elevene selv produsentansvar for utstillingen og står som kuratorer, markedsførere og montører.

Prosjektet utforsker nye formidlingsmetoder knyttet til gallerivirksomheten som er Fotogalleriets kjernevirksomhet. Ved å åpne galleriet for elevenes egne bilder ønsker Fotogalleriet å utvikle og utfordre etablerte forståelser av kunstformidling. Fotogalleriet ønsker å være i en aktiv dialog med publikum, og venneskoleprogrammet er en del av Fotogalleriets formidlingsstrategi rettet mot barn og unge. Prosjektet vil stimulere til deltakelse og diskusjon, og er i den forstand også viktig for å realisere kunstens samfunnsrolle som utfordrer og meningsskaper.

Neste utstilling åpner 16.mars 2017.

Våren 20016 ble utstillingen Cola på Latin åpnet av Rina Mariann Hansen, Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Bilder under er fra montering og åpning av denne.For spørsmål og mer informasjon, kontakt formidlingsansvarlig:

Linda Myklebust
Epost: [email protected]
Telefon: (+47) 92 42 28 94/ (+47) 22 20 05 59

siste