Formidling

Velkommen til fotoKIDS og fotoTEENS høsten 2018Denne høsten tar fotoKIDS (7-10 år) og fotoTEENS (11-15 år) utgangspunkt i Petrine Vinje sin utstilling "DEPOT.DEPOSITORY.RAYS." på Fotogalleriet. Vi skal bygge våre egne univers hvor vi iscenesetter ulike former og objekter og ser virkningen av dette. Disse skal vi fotografere for å skape tredimensjonalitet i fotografiet ved hjelp av form, lys og skygge.

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper eller utstyr på workshopene. Hver workshop har plass til maks 10 deltakere.

fotoKIDS møtes utvalgte søndager kl. 11-13. 

fotoTEENS møtes utvalgte lørdager kl. 12-14.


PÅMELDING

Send en e-post til [email protected] med barnets alder, navn og kontaktinfo til foresatte.
Merk e-posten: Påmelding fotoKIDS / fotoTEENS
.
Førstemann til mølla prinsippet gjelder. 

Pris 400 kr for hele workshopen. Spørsmål? Send en e-post til [email protected]


PROGRAM fotoKIDS

2. september, kl. 11-13, Fotogalleriet
Introduksjon til Petrine Vinje og kunstfotografi
• Kunstner Petrine Vinje tar oss med i utstillingen og vi diskuterer det vi ser og opplever.
• Fotoppgave


23. september, kl. 11-13, Fotogalleriet
Iscenesatte fotografi
• Vi starter dagen med å se på inspirasjonsbilder før vi selv skal bygge våre egne univers.
• Alle får utdelt en pappeske som vi skal fylle med former inspirert av Petrine sin utstilling, samt bruke fotografiene vi tok på første samling.
• Vi avslutter dagen med å fotografere og eksperimentere våre univers ved å legge til og ta bort og se hva det får som virkning.


14. oktober, kl. 11-12:30, Fotogalleriet
Forberedelser og utstillingsåpning for venner og familie. (felles fotoTEENS og fotoKIDS
• 11-12: fotoTEENS og fotoKIDS klargjør til utstillingsåpning
• 12:30: Åpning av utstillingen for venner og familie.


PROGRAM fotoTEENS

1. september, kl. 12-14, Fotogalleriet
Tema: Introduksjon til Petrine Vinje og kunstfotografi:
• Kunstner Petrine Vinje tar oss med i utstillingen og vi diskuterer det vi ser og opplever. Vi vil fokusere på hvordan vi i dagens samfunn iscenesetter oss selv, men også av andre, som objekter og hvordan dette påvirker oss.
• Fotoppgave


23. september, kl. 11-13:30, Fotogalleriet
Tema: Iscenesatte fotografi
• Vi starter dagen med å se på inspirasjonsbilder før vi selv skal bygge våre egne univers.
• Alle får utdelt en pappeske som vi skal fylle med former inspirert av Petrine sin utstilling, samt bruke fotografiene vi tok på første samling. Vi jobber med hvordan vi kan lyssette for å få frem tredimensjonalitet.
• Vi avslutter dagen med å fotografere og eksperimentere våre univers ved å legge til og ta bort og se hva det får som virkning.


14. oktober (NB! Søndag), 11-12:30, Fotogalleriet
Tema: Forberedelser og utstillingsåpning for venner og familie. (felles fotoTEENS og fotoKIDS
• 11-12: fotoTEENS og fotoKIDS klargjør til utstillingsåpning
• 12:30: Åpning av utstillingen for venner og familie.siste