Formidling

fotoTEENS


fotoTEENS er vårt workshopstilbud for folk mellom 11 og 15 år hvor vi utforsker ulike tilnærminger til fotografiet som uttrykksform. Det kjøres to workshopsrekker (á 3-5 dager) hvert semester på Fotogalleriet, hvor vi med utgangspunkt i utstillingsprogrammet utforsker, diskuterer og leker med fotografiet som kunstnerisk uttrykksform. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper eller utstyr på workshopene. Hver workshop har plass til maks 10 deltakere.


Innimellom besøker også fotoTEENS andre institusjoner for å holde gjesteworkshop. Send en mail om du ønsker å stå på vår mailingsliste for å få løpende informasjon om våre workshopstilbud. Ved innkjøp av, spørsmål om og påmelding til de ulike workshopene, kontakt:


Annika Hagstrøm
Epost: [email protected] / [email protected]
Telefon: (+47) 92 28 81 09/ (+47) 22 20 05 59


Følg fotoTEENS Instagram

fotoTEENS i samarbeid med Oslo Fotokunstskole

fotoTEENS er støttet av Sparebankstiftelsen


siste