Formidling

fotoKIDS & fotoTEENS våren 2019

Velkommen til fotoKIDS og fotoTEENS våren 2019

"Det har bare vært en dag – og jeg føler meg allerede skikkelig proff! Tenk hvordan jeg blir neste gang!"
- Marie 12 år, deltaker på fotoTEENS


fotoKIDS (7-10 år) og fotoTEENS (11-15 år) er Fotogalleriets workshopstilbud, hvor vi utforsker ulike tilnærminger til fotografiet som uttrykksform. Med utgangspunkt i utstillingsprogrammet kjøres det to workshopsrekker hvert semester, der vi diskuterer og leker med fotografiet som kunstnerisk uttrykksform. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper eller utstyr på workshopene. Hver workshop har plass til maks 10 deltakere.


VÅRENS KURS: FOTOBOK
Denne våren utforsker vi fotobokformatet! Vi lærer hvordan vi kan bli bedre fotografer og hvordan sette sammen bilder som forteller en historie. Vi drar på fotosafari og jobber med ulike teknikker. Bøkene setter vi sammen i redigeringsprogrammet Blurb. Fotobøkene til fotoTEENS og fotoKIDS vil bli lansert felles på Fotogalleriet som avslutning på kurset. Deltakerne på fotoTEENS møtes utvalgte lørdager og lager en hver. Deltakerne på fotoKIDS møtes på utvalgte søndager og lager en bok sammen.

"Fotografi er litt slitsomt også, man må jo tenke hele tiden."
- Johannes 9 år, deltaker på fotoKIDS.

PROGRAM fotoKIDS

Søndag 3. mars, kl. 11-13
Tema: Introduksjon til utstyr og tema
Vi jobber med enkle grep på hvordan vi kan bli bedre fotografer, blir kjent med utstyret og ser på utstillingen til Lindsay Seers.

Søndag 24. mars, kl. 11-13
Tema: Fotosafari
Sted: Oppmøte i Botanisk Hage, hovedinngangen.
Vi drar til Botanisk hage og tar bilder til boken vår.

Søndag 7. april, kl. 11-13
Tema: Fotobok
Vi setter bildene våre sammen til bøker i programmet Blurb.
Vi jobber med tekst og bilde i kombinasjon.

Søndag 28. april, kl. 11-13:30
Tema: Boklansering
Kl. 11-12: Vi klargjør til lansering sammen med fotoTEENS
Kl. 12-13:30: Boklansering for familie og venner


PROGRAM fotoTEENS
Lørdag 2. mars, kl. 12-14
Tema: Introduksjon til tema, utstyr og Lindsay Seers utstilling
Vi jobber med hvordan vi kan bli bedre fotografer, blir kjent med utstyret, utvikler konsept for boken og diskuterer utstillingen til Lindsay Seers.

Lørdag 23. mars, kl. 12-14
Tema: Fotosafari
Sted: Oppmøte i Botanisk Hage, hovedinngangen.
Vi drar på fotosafari i Botanisk hage og tar bilder til boken vår.

Lørdag 6. april, kl. 12-14
Tema: Fotobok
Vi setter bildene våre sammen til bøker i programmet Blurb.
Vi jobber med tekst og bilde i kombinasjon.

NB. Søndag 28.april, kl. 11-13
Tema: Boklansering
Kl. 11-12: Vi klargjør til lansering sammen med fotoKIDS
Kl. 12-13:30: Boklansering for familie og venner

PÅMELDING
Send en e-post til [email protected] med barnets alder, navn og kontaktinfo til foresatte.
Merk e-posten: Påmelding fotoKIDS / fotoTEENS.
Førstemann til mølla prinsippet gjelder.
Pris 400 kr for hele workshopen.

siste