Formidling

FORMIDLINGSTILBUD VED FOTOGALLERIET

Formidlingstilbudet på Fotogalleriet er utviklet med ønske om å skape verdifulle møter mellom publikum og utstilling. Med basis i fagkunnskap ønsker vi å stimulere og utfordre opplevelsen av fotografisk samtidskunst. Vår formidling skal vekke nysgjerrighet, inspirere og gi ny kunnskap, i tillegg til å stimulere kritisk tenkning og kunstnerisk nyproduksjon.


Omvisninger

Vi tilbyr tilrettelagte omvisninger for skoler, barnehager, bedrifter og private grupper.


Den Kulturelle Skolesekken

Fotogalleriet deltar med produksjoner i Den Kulturelle Skolesekken med produksjoner høsten 2021 og våren 2022. Deltakende kunstnere er Ahmed Umar, Nikhil Vettukatil, Marin Håskjold, og Susanne Hætta.


Den Kulturelle Skolesekken: DKS Lab

Fotogalleriet inngår i DKS-Lab, et landsdekkende utviklingsprogram skal knytte kunstnere og institusjoner nærmere hverandre og styrke den visuelle kunstformidlingen for skoleelever i DKS. Les mer om den kollektive satsningen her.

Fotogalleriet deltar i samarbeid med Oslo Kunstforening, hvor fire kunstnere vil få muligheten til å teste sine formidlingsideer høsten 2021 og våren 2022. Prosjektet drives av formidlingsansvarlig ved Fotogalleriet Håkon Lillegraven, og formidler ved Oslo Kunstforening Trine Randers, og koordineres av Sofia Clausen, administrativ leder ved Oslo Kunstforening.


Verksteder

Vi jobber for tiden med å gjenopprette et fast tilbud om verksteder og fotokurs etter pandemien. Mer informasjon kommer snart.


Ta kontakt på [email protected] for spørsmål, mer informasjon eller registrering

siste