Formidling

DKS Lab

Fotogalleriet er fra 2021 med på det landsdekkende utviklingsprogrammet som skal knytte kunstnere og institusjoner nærmere hverandre og styrke den visuelle kunstformidlingen for skoleelever i DKS. Fotogalleriet deltar i samarbeid med Oslo Kunstforening og en felles utlysning fra begge institusjoner vil gjøres tilgjengelig i mai 2021. Gjennomføringsperioden for DKS-Lab i 2021 er 30. august - 27. september. Deadline for å søke til utlysningen er 26. mai.

Faglig ansvarlig for DKS-Lab 2021 er formidlingsansvarlig ved Fotogalleriet Håkon Lillegraven og formidler Trine Randers ved Oslo Kunstforening. DKS-Lab 2021 koordineres av Sofia Clausen, administrativ leder ved Oslo Kunstforening.

Programmet er initiert av Kulturtanken og mottar støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Les pressemeldingen fra Kulturtanken her:

siste