Formidling

Den Kulturelle Skolesekken


Skoleåret 2018/19 er Fotogalleriet med i programmet til Den Kulturelle Skolesekken med produksjonen Når fotografiene forteller for ungdomstrinnet. I produksjonen diskuterer vi hvordan fotografiet har fortalt historien, både i sin samtid og i ettertid. Elevene lærer seg å bli mer kritiske til bilder og undersøke fotografiet på dets egne premisser. Gjennom et utvalg bilder fra historien og Bouchra Khalilis utstilling The Foreign Office på Fotogalleriet vil vi utforske dokumentarfotografiet som sjanger og lære hvordan man kan vurdere fotografiet som en historisk kilde. Khalilis utstillingsprosjekt muliggjør å reflektere over dette på en mer åpen måte og også trekke inn hvordan kunstnere bruker historisk materiale og aktualiserer det.


Tidligere har Fotogalleriet vært med i programmet til DKS i 5 år med produksjonen Blikk for fotokunst. Dette var et tilbud til alle elever ved ungdoms- og videregående skole i Oslo. I Blikk for fotokunst ønsker vi å oppfordre elevene til å se verdien av det kunstneriske uttrykk som visuell kommunikasjon. Gjennom en introduksjon til fotokunstens historie, et innblikk i det norske samtidskunstfotografiet og en workshop, skjerper vi blikket og lager vår egen oversikt over de estetiske, historiske og tematiske forholdene for fotografiet. Besøket varer i 90 min.siste