News

Ta Plass: Offentlig program


I forbindelse med utstillingen Ta Plass foregår det hver fredag under utstillingperioden en panelsam- tale i Fotogalleriets visningsrom mellom kl.18:00- 20:00. Arrangementene er gratis og åpne for alle, men grunnet restriksjoner blir det begrenset med plasser og arrangementene vil kreve forhåndspåmelding.

Billetter vil gjøres tilgjengelig samme uke som hvert arrangement på Fotogalleriets Eventbrite og Face- book-side.

Samtalene vil hovedsakelig foregå på norsk, med mindre annet er indikert.


Programkoordinator Miki Gebrelul skriver:

Interseksjonelle perspektiver har i de siste årene begynt å få fotfeste i de offentlige diskusjonene om likestilling i Norge. Tilhengere av den ser det som nødvendig å appellere ulike dimensjoner av identitets- markører når det skal iverksettes tiltak for likestilling. Ofte – men ikke alltid, når disse diskusjonene prates tar det for seg store og komplekse sosiale forhold

uten at man ser på de ulike nivåene som eksisterer og påvirker mellom relasjoner blant mennesker og institusjoner. Så fremt som perspektivet har fått mye oppslutning, har det også opparbeidet seg en del motgang.

De seks panelsamtalene skal ta for seg konkrete utfor- dringer som befinner seg i krysninger av kulturelle
og økonomiske forhold. En mer konkret tilnærming gjør det mulig å se det kulturelle i det økonomiske, det økonomiske i det kulturelle, og kompleksiteten i hvordan de påvirker hverandre. Temaene som er valgt er viktige politiske posisjoner for gruppen som denne utstillingen baserer seg rundt, skeive personer med minoritetsnorsk bakgrunn.Fredag 21. januar: Offisiell åpning med performance av Mohamed Mohamed


Fredag 28. januar: Panelsamtale: ‘Å kreve sin plass’

Moderator: Bassel Hatoum, styreleder Skeiv Verden

Panel: Davvet Brun Davvik, Sultan Hadaddeen, Dhi-Yazan Al Obaide, Wesam Almadani


Fredag 4. februar: Panelsamtale: ‘Representasjon og definisjonsmakt i kunstfeltet’

Moderator: Grace Tebea Tenga, skribent, kritiker og psykologistudent
Panel: Mabell, Guro Sibeko, Hanan Bennamar


Fredag 11. februar: Panelsamtale: ‘Bolig som et ”safe space”’

Moderator: Hanna Asefaw, kunstner og aspirant i Tekstlab

Panelister: Bassel Hatoum, Ninthu Paramalingam, Sigrid Elise Høeg


Fredag 18. februar: ’Arkitektur som inkluderende offentlighet’**

Med Tina Lam, arkitekt og byplanlegger, og Antoine Fadel, arkitekt

Søndag 20. februar: Performance av Carl Aquilizan

Fredag 25. februar: Panelsamtale: ‘Effekten av norsk flyktningspolitikk og bistandsarbeid på skeive, hjemme og borte’

Moderator: Maruwa Kerella, rådgiver, Skeiv Verden
Panelister: Alex Gosto, Deniz Akin

Fredag 4. mars: Panelsamtale: ‘Oslos Skeive uteliv: et møtested for hvem?’

Moderator: Selena Sefany, kommuni- kasjons- og arrangementsrådgiver i Balansekunst
Panelister: Roza Taslimi, Selma Skov Høye

Søndag 6. mars: Performance av Hamid Waheed


**på engelsk.


Det offentlige programmet er koordinert av Bassel Hatoum (han/hans) og Miki Gebrelul (hun/henne).

latest